Forvaltning og utvikling av eiendom
Forvaltning og utvikling av eiendom
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Veiledere fra bransjen
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Høst 2020 - Studiet er under revidering
Pris
Kr 53.500,-

Se morgendagens muligheter

"Jeg gjennomførte studiet og ble etter dette fast ansatt som eiendomsutvikler i et eiendomsfirma. Nå er jeg prosjektleder og forvalter for 23 bygårder i Oslo". - André Sannerhaugen

Faglig innhold

Lover, regler og forskrifter

  • lover og regler, forskrifter og veiledere.
  • kommunale og statlige myndigheter, politiske føringer.
  • innkjøp av tjenester, kontraktsbestemmelser, offentlige innkjøpsregler.

Bygningsmasse

  • arkitektur og utforming, byggeskikk og metoder.
  • teknisk infrastruktur i og utenfor bygget.
  • tilstandsanalyser og livsløpsanalyser(LCC).

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

  • ulike måter å organisere forvaltningen på. Innblikk i metoder og verktøy.
  • energi, miljø og helse.
  • internkontrollforskriften(IKT), sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA), byggherre forskriften(BHF) med flere.
  • leiekontrakter.

Dette er et studium som vil ruste deg til å se sammenhengen mellom relevante funksjonskrav. Du vil lære å kartlegge spennende løsninger og du får en grunnleggende kompetanse som gjør at du kan vurdere og gjennomføre gode tiltak i tråd med dette.

Sentralt står rammebetingelser som er nedfelt i offentlige arealplaner, lover og forskrifter, og du vil lære å avveie myndighetskrav, bransjenormer og anbefalinger. Du vil få god kjennskap til forskjellige konstruksjonsløsninger og tekniske installasjoner. Underveis jobber vi med å identifisere fordeler og ulemper og trekke konklusjoner.

Undervisningen gjennomføres ved tre seminarer (seks dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Tre prosjektoppgaver skal leveres innen eksamen avlegges.

 

Forelesere fra bransjen

Svein Gangsø fra SGA Consult AS er utdannet ingeniør, sivilingeniør og montør. Han har lang fartstid innen tekniske installasjoner i bygg, prosjektadministrasjon, og innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer. Gangsø har også utdannelse innen pedagogikk. Til daglig jobber han med prosjektledelse, rådgiving og prosjektering.

Petter Dragvold, Partner og advokat i Arntzen Legal har vært ansatt i Ernst & Young som executive director og medlem av bygg- og anleggsgruppen. Praksisen har gitt ham en dyp og bred skattekompetanse, noe som har ført til helhetlig rådgivning for nasjonale og internasjonale kunder, utredningsoppdrag, bistand i due diligence-prosesser og bistand ved bokettersyn. Dragvold har opparbeidet seg spisskompetanse innenfor bygg og anlegg, hvor han er en av de ledende rådgivere. 

Carl Stousland, Sivilarkitekt MNAL ved Stousland arkitektkontor AS.

Studieplan

 

 

Bakgrunn

Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med eiendomsutvikling eller forvaltning av eiendom. Studiet gir deg en god innføring i faget, regelverk og de spennende mulighetene man har innen for denne bransjen. Utdanningen er også veldig relevant for de med tidligere erfaring på salg av bygg og eiendommer men som ønsker å øke sin kompetanse på fagområdet. Har man byggfaglig kompetanse på masternivå, fagskole eller relevant praksis gir dette et godt grunnlag for å velge nettopp dette studiet. Dette vil bidra til å styrke din forståelse for mye av teorien i studiet men er ikke et krav. Studentene hos oss har mange ulike utdanningsbakgrunn og kommer fra både mindre og større organisasjoner med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.

 

Muligheter

Etter å ha gjennomført studium kan du søke på forskjellige stillinger innad i bransjen. Studiet gjør deg til en attraktiv ressurs person med en solid og oppdatert kompetanse både i offentlig og privat sektor. Dette studiet har for mange også blitt en fin måte å formalisere sin kompetanse sammen med sine mange års erfaring. Med riktig bakgrunn kan man søke på  spennende stillinger som Eiendomssjef, Teknisk eiendomssjef, Eiendomsutvikler, Eiendomsforvalter og stillinger som Leder for driftsavdelinger og vedlikeholdsavdelinger.

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning