Faglig ledelse
Del 2 av byggelederutdanningen
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter innen byggeledelse
Varighet
1-2 sem. (Velg selv)
Oppstart
Kontinuerlig på nett
Pris
Kr 24 750,-

Bli Byggeleder/Mester!

Studiet Faglig ledelse er andre del av vår nettbaserte utdanning i byggeledelse. Utdanningen kvalifiserer til søknad om Mesterbrev.

Faglig innhold

Grunnleggende kompetanse

 • Byggenæringens virke og organisering
 • Lover og standarder
 • Plan- og bygningsrett
 • helse, miljø og sikkerhet

Prosjektering av byggeprosjekt

 • Utarbeidelse av rammesøknader
 • Prosjektdokumenter
 • Prosjektering med preaksepterte løsninger
 • Styringssystem og egenkontroll

Kontrahering av byggeprosjekt

 • Kostnader og beregningsmetoder
 • Anbud og kontrakter
 • Forbrukervern
 • Bygg- og entrepriserett

Gjennomføring av byggeprosjekt

 • Organisering av byggeprosjekt
 • Kontraktstyring og kontroll av byggeprosjekt
 • Offentlige krav og HMS på byggeplass
 • Overtakelse og dokumentasjon

Dette er et studium som vil gjøre deg rustet til å planlegge, gjennomføre og avlevere prosjekter i bygg- og eiendomsbransjen. Du får innsikt i hvordan dette gjøres i tråd med lover, standarder og i samsvar med faglige og etiske normer. Etter gjennomført studium vil du forstå sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, miljømessige konsekvenser og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Undervisningen gjennomføres ved selvstudium via vår e-læringsplattform. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Ved oppstart får du tildelt en personlig veileder. Du får tett oppfølging og kan føle deg trygg på at du får god faglig støtte. Gjennom selvstudier, interaktiv læring og videoforelesninger får du den faglige strukturen og oversikten du trenger.

Vi arrangerer en oppstartsamling på Gardermoen hvert semester, samt en eksamensforberedende samling. Disse er frivillige.  Samlingene er studentens arena. Her får du god hjelp med faglige utfordringer som måtte dukke opp.

 

 

Bakgrunn

Studiet er skreddersydd for tømrere, murere og rørleggere som ønsker å videreutdanne seg og søke om Mesterbrev etter endt studium.

Merk at dette er et studium som også er åpent for alle som ønsker en god byggelederutdanning. Det er ikke et krav å søke om Mesterbrev ved endt studium.

Les mer om krav ved søknad om Mesterbrev

 

Muligheter

Ved bestått eksamen i Bedriftsledelse og Faglig ledelse er du kvalifisert til å søke om Mesterbrev.  

Om å søke om å bli mester

Du kan også velge å videreutdanne deg ytterligere innen:

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning