Webinar landbrukstaksering
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.
Oppstart
8. juni 2020

Verdisetting av landbrukseiendommer

Webinar for landbrukssertifiserte takstmenn i Norsk takst

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Innhold

09.00 – 11.00

Diverse ulike praktiske og juridiske utfordringer ved landbrukstakster ved Rolf Langeland.  

11.30 – 13.30

Arealmåling i landbruket og oppdaterte priser på bygninger i landbruket ved Rein Atle Ravndal. 

14.00 – 16.00

Oppdatering tømmermarked, verdsetting skog og evt. manglende miljøstatus ved Hans Otto Øverby.

 

Foreleser

Rolf Langeland, Rein Atle Ravndal og Hans Otto Øverby.

 

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2