Uavhengig kontroll og regelverk om brannceller ­ Vestfold
Meld meg på ›
Sted
Scandic Havna Tjøme
Dato
26.-27. august
Tidspunkt
10.00-17.00 (dag 1) 09.00.-12.00 (dag 2)
Påmedingsfrist
30. juni

Velkommen til kurs i Uavhengig kontroll og regelverk om brannceller og HMS. Vi skal være på Scandic Havna Tjøme. Dersom du trenger overnatting må du bestille dette på egenhånd, bruk bookingkode: BNEA260822. Fristen for bestilling av rom er 26. juni.

Innhold

Freag 26. august kl. 10.00.-17.00

Uavhengig kontroll av luftetthet og våtrom - gjennomgang av skjematur

ved Finn Stedjan

Krav om obligatorisk uavhengig kontroll ble iverksatt 01.01.2013. Kravet uavhengig kontroll omfatter følgende ansvarsområder og tiltaksklasser:

Tiltaksklasse 1:

Det er krav om uavhengig kontroll av:

 • fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger (tetthet av klimaskjerm).

Tiltaksklasse 2 og 3:

 • konstruksjonssikkerhet
 • bygningsfysikk
 • geoteknikk
 • brannsikkerhet(brannkonsept)

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10.

For å bedrive uavhengig kontroll må virksomheten som kontrollerer erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene.

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et KS-System (kvalitetsikringssystem) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10 og det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten.

Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses den enkelte virksomheten.

Kurset vil i tillegg til KS-systemet ta for seg følgende tema knyttet til gjennomføring av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk UK
 • når kan kommunen pålegge UK
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et KS-system
 • at KS-systemet benyttes
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk

Kontrollvirksomhetens dokumentasjonsbehov

Kontrolldokumenter

 • Plan for uavhengig kontroll (flere versjoner)
 • Kontrollerklæring
 • Sluttrapport
 • Evt. avviksrapporter – til utførende eller kommune

Ønskelig dokumentasjon

 • Befaringsrapport(er)
 • Foto

Praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 gjennomgås på kurset.

ta med pc på kurset.

 

lørdag 27. august kl. 09.00-12.00

Regelverk om brannceller og HMS

ved Øyvind Stokke

 

Brannsikkerhet og lovlighetsmangler i boliger

Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) trer ikraft fra 1.1.2022. I nye tilstandsrapporter stilles krav til dokumentasjon og vurdering av lovlighetsmangler og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet. Forskriften stiller derfor større krav enn tidligere til den bygningssakkyndige som utarbeider tilstandsrapporter hva gjelder kunnskaper omkring brannsikkerhet i boliger. Webinaret tar for seg temaer knyttet til;

 • Lovreguleringer av brannsikkerhet i boliger
 • Bruksendringer
 • Terminologi
 • Rømningssikkerhet i boliger knyttet til deteksjon, rømningsveier og branncelleinndeling
 • Referansenivå og kontrollpunkt i tilstandsrapporter
 • Eksempler på rømningsveier i typiske boliger
 • Hvordan dette håndteres i IVIT inkl. P-ROM’s kontroll

Målsettingen med webinaret er å belyse krav i avhendingslovens forskrift til tilstandsrapporter omkring brannsikkerhet og avdekking av lovlighetsmangler i boliger.

Foreleser

Takstingeniør Finn Stedjan har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Han er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk Takst.

Øyvind Stokke, Sivilingeniør

 

Viser til vårt kursreglement og angrefrister:

Vilkår og betingelser - Norges Eiendomsakademi (neak.no)

*Sertifiserte takstmenn i Norsk takst får dekket kursavgift for fire fulle kursdager gjennom den årlige etterutdanningsavgiften.

*Kurset gir uttelling for 15 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Det er bindende påmelding til kurset. Avmeldingsgebyr er på kr. 3000,- og faktureres fra Norges Eiendomsakademi

Neak tar forbehold om endringer i programmet.

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2