Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom
Meld meg på ›
Sted
Webinar
Dato
19. oktober
Tidspunkt
09.00-15.00
Påmedingsfrist
28. september

Gjennomgang av skjematur

Dette er kurset for deg som ønsker å få en bedre oversikt over hvilken dokumentasjon og hvilke sjekklister du skal ha som kontrollerende.

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Innhold

Krav om obligatorisk uavhengig kontroll ble iverksatt 01.01.2013. Kravet uavhengig kontroll omfatter følgende ansvarsområder og tiltaksklasser:

Tiltaksklasse 1:

Det er krav om uavhengig kontroll av:

 • fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger (tetthet av klimaskjerm).

Tiltaksklasse 2 og 3:

 • konstruksjonssikkerhet
 • bygningsfysikk
 • geoteknikk
 • brannsikkerhet(brannkonsept)

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10.

For å bedrive uavhengig kontroll må virksomheten som kontrollerer erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene.

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et KS-System (kvalitetsikringssystem) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10 og det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten.

Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses den enkelte virksomheten.

Kurset vil i tillegg til KS-systemet ta for seg følgende tema knyttet til gjennomføring av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk UK
 • når kan kommunen pålegge UK
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et KS-system
 • at KS-systemet benyttes
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk

 

Kontrollvirksomhetens dokumentasjonsbehov

Kontrolldokumenter

 • Plan for uavhengig kontroll (flere versjoner)
 • Kontrollerklæring
 • Sluttrapport
 • Evt. avviksrapporter – til utførende eller kommune

Ønskelig dokumentasjon

 • Befaringsrapport(er)
 • Foto

Praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 gjennomgås på kurset.

ta med pc på kurset.

Foreleser

Takstingeniør Finn Stedjan har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Han er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk Takst.

 

Viser til vårt kursreglement og angrefrister:

Vilkår og betingelser - Norges Eiendomsakademi (neak.no)

*Sertifiserte takstmenn i Norsk takst får dekket kursavgift for fire fulle kursdager gjennom den årlige etterutdanningsavgiften.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2