Tomtefeste
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.

Tomtefeste reguleres gjennom tomtefesteloven

Har du interesse for spørsmål knyttet til tomtefeste? Kurset passer for meglere, advokater, takstmenn, regnskapsførere og bortfestere.

Foreleser: Kjetil Garder, Advokat Garder AS. Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

 Varighet: Kl. 10.00 - 16.00

 

Innhold

Kurset vil gi deg en enkel oversikt over de viktigste endringene i tomtefesteloven de senere år, samt en kursoisk gjennomgang av de mest sentrale emner i loven. Vi skal se på festetid, festeavgift, regulering av festeavgifter, engangsløft, forlengelse av festekontrakter, innløsning av festetomter.  Hvis tiden tillater det skal vi se på et praktisk case, og muligens et par problemstillinger fra rettspraksis knyttet til opphør av festekontrakt for næringseiendom.

  • Bakgrunn for lovvendringen
  • Tomtefeste i et nøtteskall
  • Husmannsordningen
  • Festetid
  • Landbruksunntaket
  • Næringsfeste
  • Historikk
  • Lovvendringer på gang
  • Eksempler

 

 

 

Foreleser

Advokat Kjetil Garder har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Advokat Garder arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjuss, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2