TEK 17 og SAK med endringer
Meld meg på ›
Sted
Webinar
Dato
17. mars
Tidspunkt
09.00-15.00

Byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften

Nyttig kurs om regelverk og endringer i regelverk som er relevant for bygg.

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Innhold

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning - Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning - Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Foreleser

 Vidar Aarnes

  • Er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering på heltid siden 1992. 
  • Har oppdragsgivere som i hovedsak er forsikringsselskaper, advokatkontorer og eiendomsmeglere. 
  • Spesialist på ulovlig innredning, forskrifter og arealmåling. 
  • Arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. 
  • Er engasjert som fast foredragsholder for Universitetet i 
Stavanger i takstrelaterte fag siden 1999. 
  • Er medlem av Norsk takst og DNV-sertifisert. 
  • Har deltatt i en rekke komitéer siden starten som takstmann og har også deltatt på utvikling av regelverkene knyttet til takstfaget. Blant annet har han vært deltager i komité for utarbeidelse av Norsk standard for areal- og volumberegning ved utgivelsen NS 3940:2007, og i komité for utarbeidelse av takstbransjens eget regelverk ved arealmåling med utgivelsene ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling”.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2