Sted
Webinar
Dato
14. desember
Tidspunkt
09.00-15.00

Habilitet, sakkyndighet og begreper

Et oppfriskningskurs innenfor temaet skjønn

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Innhold

På dette kurset vil du få gjennomgang av sentrale begreper for oppfrisking innen skjønn. Det blir også en praktisk gjennomgang av case med skjønnsrapport.

09.00 Velkommen

Ved Henning og Ottar

Skadebehandlerens rolle, vilkår, skjønnsformer, skjønnsetting, protokoll, og skjønnspørsmål

Ved Henning

Rolle, habilitet, sakkyndighet, begreper, praktisk arbeid med skjønn

Ved Ottar

12.30-1300  Lunsj

Skadebehandlerens rolle (forts), oppsummering

Ved Henning

Eksempler

Ved Ottar

Oppsummering, spørsmål

Begge

15.00 Avslutning

 

 

Foreleser

Forelesere: Ottar Skare og Henning Simonsen

Viser til vårt kursreglement og angrefrister:

Vilkår og betingelser - Norges Eiendomsakademi (neak.no)

*Sertifiserte takstmenn i Norsk takst får dekket kursavgift for fire fulle kursdager gjennom den årlige etterutdanningsavgiften.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2