Skadedyrbekjempelse
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.

Undersøkelse, vurdering og rapportering av skadedyr

Hva må vi tenke på når det har oppstått et skadedyrproblem? Hva kan gjøres og hvordan bør vi gå frem?

Foreleser: Johan Mattsson. Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Varighet: Kl. 10.00 - 16.00

Gjennom dette kurset vil du lære mer om ulike skadedyr, skadeårsak og skadeomfang på bygningen. Du vil også lære mer om aktuelle bekjempelsestiltak. 

 

Innhold

Bygningsfysikk og skadedyr

Innføring i de vanligste skadedyrene i ulike bygninger:

  • biologi
  • økologiske krav
  • skadebilde

 

Undersøkelse, vurdering og rapportering av skadedyrtilfeller

Bekjempelsestiltak:

  • bygningsfysiske tiltak (fuktighet, temperatur, reparasjoner)
  • praktiske tiltak (rengjøring, rydding, rutiner)
  • pesticider (Hva kan brukes? Hvor? Hvordan? Begrensninger? HMS?)
  • kostnader?

 

Foreleser

 Mattsson Johan 100 (1)  

 

Johan Mattsson er fagsjef i Mycoteam. Han er biolog (Cand.scient.) med hovedfag i mykologi ved UiO i 1985 og har en doktorgrad (Dr.philos.) fra NTNU i 2017 om bygningsfysikk, biologiske skadegjørere og kulturminner. Johan har en meget omfattende erfaring fra både Norge og utlandet med undersøkelse og vurdering av ulike skader som er forårsaket av fukt og biologiske skadegjørere. Han er også autorisert skadedyrbekjemper.   

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2