Skadedyr i bygninger

Kurset «Skadedyr i bygninger» gir takstmenn en innføring i rammeverket for skadedyrkontroll i Norge, og hvem som er de viktigste skadegjørerne på bygninger, hvilke skader de kan gjøre, underliggende bygningsmessige problemer de kan indikere og hvordan dyrene kan kontrolleres gjennom forebygging og bekjemping.

Skadedyr kan gjøre materiell skade på bygninger og inventar samt påføre oss helseplager i form av psykisk stress, stikk, allergi og smittsomme sykdommer. Det er derfor viktig at disse håndteres på en hensiktsmessig måte av ulike samfunnsaktører.

Innhold

Intro - Forvaltning, juss og skadedyr

Mari Steinert

Skadedyr i bygninger

-         Abiotiske faktorer

-         Biologiske faktorer

-         Tilfeldige gjester

Bjørn Arne Rukke og Anders Aak

Byggomfattende og integrert skadedyrkontroll

Bjørn Arne Rukke og Anders Aak

Liten kaffepause

 

Rotter, mus, flaggermus, fugl og andre vertebrater

Arnulf Soleng

Lunsj

 

Skjeggkre

Anders Aak

Insekter i hus og hjem:
Relevante biller, møll +

Bjørn Arne Rukke

Kaffestrekk

 

Treskadedyr og andre dyr som indikerer fukt

Mari Steinert

Maur

Anders Aak

Spørsmål / diskusjon / fremtiden?

Alle

Foreleser

Det er bindene påmelding til dette kurset, avbestillingsgebyr på 3000,- tilkommer ved avmelding to uker før kurs.

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2