Sakkyndigrapporter og sakkyndig i tvistesaker
Meld meg på ›
Sted
Webinar
Dato
12.-13 oktober
Tidspunkt
Kl. 09.00-12.00 begge dager

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Dette kurset består av to fagdeler;

12. oktober: Del 1; Sakkyndigrapporter – Reklamasjonsrapporter

kveldsoppgave

13. oktober: Del 2; Sakkyndig i tvistesaker – sakkyndig vitne

Innhold

Reklamasjoner i forbindelse med boligomsetning og i forbindelse med utførte byggearbeider krever gode og uavhengige faglige vurderinger og rapporter med gode beskrivelser. Rapportene vil utgjøre grunnlag for vår rolle som sakkyndig vitne og bevis i en domstol.  

Som ved skadetaksering skal det for de påpekte forhold avklares årsak, omfang og utbedring. Men i tillegg skal også vurderes lov- og forskriftskrav, byggeskikker, fagmessig utførelse, gitte opplysninger, påregnelig forventet m.m. 

Er vi vi engasjert av en byggherre som reklamerer på utførte arbeider som oppleves levert med en kvalitet som ikke står i forhold til forventningene må vurderes hva som er avtalt, finnes noen kontrakter / avtaler ? Toleranser og normer, preaksepterte løsninger, fagmessig utførelse og monteringsanvisninger m.m.

Det skal gjøres en faglig uavhengig vurdering uten å ta stilling til erstatningsspørsmålet, noe som vil være spesielt viktig i forhold til rollen som sakkyndig vitne der det blir en tvistesak for domstolen.

Ny lov og nye rapporter ved boligomsetninger til tross; ingen signaler som tilsier at reklamasjonssaker og behov for gode faglige vurderinger vil avta i fremtiden. Samme gjelder ved nybygg og utførte arbeider på bestående bygg.

Noen stikkord om innhold, bl.a.;

 • Hva er en reklamasjonstakst – sakkyndig rapport ?
 • Ulike typer reklamasjonsforhold (forhold ved avhending nye og brukte boliger – utførte håndverkstjenester m.m.)
 • De ulike aktører – oppdragsgivere.
 • Litt om lovverket
 • Krav til utførelse. Gode og oversiktlige rapporter.
 • Referansenivåer, påregnelig tilstand.
 • Vurderinger; årsak, omfang, utbedringsmetode og tiltak.
 • Reparasjonsbeskrivelser og kalkyler – pristilbud.
 • I retten – spilleregler og gjennomføring.
 • Retningslinjer sakkyndig vitne / rettsoppnevnt sakkyndige.
 • Bruk av sakkyndige i domstolene

Foreleser

Rolf Erling Eidsvold er takstingeniør siden 1997 og sertifisert takstmann innenfor skade, skjønn, naturskade (NNP), tilstand og verdi (TRV) – medlem Norsk takst.

De siste 30 år har han arbeidet med hovedsakelig skader, reklamasjoner og tilstandsanalyser. 20 av disse årene som ansatt i norske forsikringsselskaper med ansvar for takst og taksering, deriblant også Protector forsikring med ansvar for takst og takstfaglige vurderinger i eierskiftesaker. Tidligere fagsjef i Norges takseringsforbund og NEAK. De siste 6 årene daglig leder og eier i Bekom AS og OBRON Sørøst AS, med markedsområder innenfor takst og bygningsinspeksjoner med skade, skjønn og reklamasjoner samt vedlikeholdsplaner og øvrige taksttjenester. Oppdragsgivere i hovedsak forsikringsselskaper, oppgjørsforetak, advokatkontorer og domstoler.

Viser til vårt kursreglement og angrefrister:

Vilkår og betingelser - Norges Eiendomsakademi (neak.no)

*Sertifiserte takstmenn i Norsk takst får dekket kursavgift for fire fulle kursdager gjennom den årlige etterutdanningsavgiften.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2