Reparasjon av råteskader og soppsanering
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.
Oppstart
Tidspunkt

Viktig oppgave for takstmenn

Dette heldagskurset gir deg en oppdatert teoretisk og praktisk kunnskap om korrekt faglig tilnærming, et riktig kostnadsbilde og kunnskap om hvordan slike tiltak gjennomføres.

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Undersøkelse, vurdering og kostnadsberegning av tiltak ved soppskader er en viktig oppgave for takstmenn både tilstandsregistrering og skadetaksering. Dette heldagskurset gir deg en oppdatert teoretisk og praktisk kunnskap om korrekt faglig tilnærming, et riktig kostnadsbilde og kunnskap om hvordan slike tiltak gjennomføres.

 

Innhold

  • forutsetninger for og konsekvenser av soppskader
  • undersøkelsesmetoder
  • vurdering av tilstandsgrad og konsekvensgrad av skader forårsaket av muggsopp, råtesopp og ekte hussopp
  • spesielle hensyn til konstruksjoner, inneklima og andre relevante forhold
  • reparasjon og saneringstiltak

Kursdeltakerne får tilsendt kopi av forelesningen og spesiallagede faktablad som dekker forelesningstemaene. Anbefalt tilleggslitteratur er NEAKs hefte om «Skadesanering» (revidert 2018).

 

Foreleser

Johan Mattsson er fagsjef i Mycoteam. Han er biolog (Cand.scient.) med hovedfag i mykologi ved UiO i 1985 og har en doktorgrad (Dr.philos.) fra NTNU i 2017 om bygningsfysikk, biologiske skadegjørere og kulturminner. Johan har en meget omfattende erfaring fra både Norge og utlandet med undersøkelse og vurdering av ulike skader som er forårsaket av fukt og biologiske skadegjørere. Han er også autorisert skadedyrbekjemper.   

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2