Reparasjon av råteskader og soppsanering
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.

Viktig oppgave for takstmenn

Dette heldagskurset gir deg en oppdatert teoretisk og praktisk kunnskap om korrekt faglig tilnærming, et riktig kostnadsbilde og kunnskap om hvordan slike tiltak gjennomføres.

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Varighet: Kl. 10.00 - 16.00.

Undersøkelse, vurdering og kostnadsberegning av tiltak ved soppskader er en viktig oppgave for takstmenn både tilstandsregistrering og skadetaksering. Dette heldagskurset gir deg en oppdatert teoretisk og praktisk kunnskap om korrekt faglig tilnærming, et riktig kostnadsbilde og kunnskap om hvordan slike tiltak gjennomføres.

 

Innhold

  • Forutsetninger for og konsekvenser av soppskader.
  • Undersøkelsesmetoder
  • Vurdering av tilstandsgrad og konsekvensgrad av skader forårsaket av muggsopp, råtesopp og ekte hussopp.
  • Spesielle hensyn til konstruksjoner, inneklima og andre relevante forhold.
  • Reparasjon og saneringstiltak

 

Kursdeltakerne får tilsendt kopi av forelesningen og spesiallagede faktablad som dekker forelesningstemaene. Anbefalt tilleggslitteratur er NEAKs hefte om «Skadesanering» (revidert 2018).

 

Foreleser

Foreleser er Dr. philos. Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam. Han har 35 års praktisk erfaring om det aktuelle temaet fra både fra oppdrag i både Norge og utlandet med det aktuelle temaet.

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2