Reklamasjonstakster
Meld meg på ›
Sted
Webinar
Dato
Fredag 18. februar
Tidspunkt
Kl. 09.00-15.00

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Innhold

Reklamasjoner i forbindelse med boligomsetning krever gode og uavhengige faglige vurderinger og rapporter med gode beskrivelser.

Som ved skadetaksering skal det for de påpekte forhold avklares årsak, omfang og utbedring. Men i tillegg skal også vurderes lov- og forskriftskrav, byggeskikker, fagmessig utførelse, gitte opplysninger, påregnelig forventet m.m.

Det skal gjøres en faglig uavhengig vurdering uten å ta stilling til erstatningsspørsmålet.

I andre sammenhenger blir vi engasjert av en byggherre som reklamerer på utførte arbeider. Levert kvalitet står ikke til forventningene. Hva er avtalt ? Finnes noen kontrakter / avtaler ? Toleranser og normer, preaksepterte løsninger, fagmessig utførelse og monteringsanvisninger.   

Ny lov og nye rapporter ved boligomsetninger til tross; ingen signaler som tilsier at reklamasjonssaker og behov for gode faglige vurderinger vil avta i fremtiden.

 Noen stikkord om innhold, bl.a.;

  • Hva er en reklamasjonstakst – fagkyndig rapport ?
  • Ulike typer reklamasjonsforhold (forhold ved avhending nye og brukte boliger – utførte håndverkstjenester m.m.)
  • De ulike aktører – oppdragsgivere.
  • Litt om lovverket
  • Krav til utførelse. Gode og oversiktlige rapporter.
  • Referansenivåer, påregnelig tilstand.
  • Gjennomføring befaring og inspeksjon.
  • Vurderinger; årsak, omfang, utbedringsmetode og tiltak.
  • Reparasjonsbeskrivelser og kalkyler – pristilbud.
  • Konsekvens markedsverdi

Foreleser

Rolf Erling Eidsvold er takstingeniør siden 1997 og sertifisert takstmann innenfor skade, skjønn, naturskade (NNP), tilstand og verdi (TRV) – medlem Norsk takst.

De siste 30 år har han arbeidet med hovedsakelig skader, reklamasjoner og tilstandsanalyser. 20 av disse årene som ansatt i norske forsikringsselskaper med ansvar for takst og taksering, deriblant også Protector forsikring med ansvar for takst og takstfaglige vurderinger i eierskiftesaker. Tidligere fagsjef i Norges takseringsforbund og NEAK. De siste 6 årene daglig leder og eier i Bekom AS og OBRON Sørøst AS, med markedsområder innenfor takst og bygningsinspeksjoner med skade, skjønn og reklamasjoner samt vedlikeholdsplaner og øvrige taksttjenester. Oppdragsgivere i hovedsak forsikringsselskaper, oppgjørsforetak, advokatkontorer og domstoler.

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2