Regelverk forskriften om brannceller og HMS
Meld meg på ›
Sted
Webinar
Dato
Torsdag 20. januar
Tidspunkt
09.00-12.00

På dette formiddagswebinaret skal vi diskutere nærmere regelverket fra den nye forskriften om brannceller og HMS.

Innhold

Brannsikkerhet og lovlighetsmangler i boliger

Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) trer ikraft fra 1.1.2022. I nye tilstandsrapporter stilles krav til dokumentasjon og vurdering av lovlighetsmangler og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet. Forskriften stiller derfor større krav enn tidligere til den bygningssakkyndige som utarbeider tilstandsrapporter hva gjelder kunnskaper omkring brannsikkerhet i boliger. Webinaret tar for seg temaer knyttet til

  • Lovreguleringer av brannsikkerhet i boliger
  • Bruksendringer
  • Terminologi
  • Rømningssikkerhet i boliger knyttet til deteksjon, rømningsveier og branncelleinndeling
  • Referansenivå og kontrollpunkt i tilstandsrapporter
  • Eksempler på rømningsveier i typiske boliger
  • Hvordan dette håndteres i IVIT inkl. P-ROM’s kontroll

Målsettingen med webinaret er å belyse krav i avhendingslovens forskrift til tilstandsrapporter omkring brannsikkerhet og avdekking av lovlighetsmangler i boliger.

Det anbefales at kursdeltagerne har forkunnskaper omkring temaet ved å sette seg inn i rundskrivet «Brannsikkerhet og rømningssikkerhet – en enkel oversikt» fra Norsk Takst.

Foreleser

Øyvind Stokke, Sivilingeniør

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 5 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2