Verdsetting av næringseiendom i mindre byer og mindre sentrale strøk
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.
Dato
Tidspunkt

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

 

 

Innhold

Yield i teori og praksis

Hva er «yield»?

  • hvordan finne den aktuelle yielden?
  • forskjell i yield – geografisk, type næringseiendom
  • hvordan beskrive yielden - sikker avkastning og risikopåslag

Praktisk bruk av yield-metoden: Tostegsmodellen

  • steg en – normalverdien
  • steg to – justering for aktuell situasjon (vedlikeholdsetterslep, ledighet osv.)

Kontantstrømsanalyse for å finne markedsverdien

Excel-formler for verdivurdering

 

 

Foreleser

Sølve Bærug er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet innen fagområdet verdsetting av fast eiendom samt eiendomsutvikling i tidlig fase.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2