Landbruk etterutdanningsdag
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.

Landbrukstaksering

For sertifiserte landbrukstakstmenn i Norsk takst

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Varighet: Kl. 09.00 - 16.00

 

Innhold

Klokken 09.00 – 12.00:

Skatt på salg av landbrukseiendom v/advokat Svein Aalling, Seland Orwall DA

Klokken 13.00 – 16.00:

Regelverk odels-, konsesjons- og jordlov samt hvilke ulike takstprinsipper bruker vi salg, generasjonsskifte, belåning, dødsbo og skillsmisse/samlivsbrudd v/Rolf Langeland

 

Foreleser

Rolf Langeland, Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS og Svein Aalling, Seland Orwall DA.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2