IVIT ­ Tilstandsrapport, ny forskrift i Avhendingslova
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert
Dato
Tirsdag 18. januar
Tidspunkt
09.00-15.00

Ny rapportmal for tilstandsvurdering

Innhold

På kurset lærer du mer om praktisk bruk av ny forskrift i Avhendingslova og du får gjennomgang av ny tilstandsrapport.

Praktisk bruk av forskriften i Avhendingslova

 • formålet med forskriften
 • formidling av resultatene til den bygningskyndiges observasjoner og undersøkelser
 • hvordan undersøkelsene skal skje og resultatet av dem, samt anslag på utbedringskostnader
 • lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Gjennomgang av tilstandsrapporten

 • Opprette nytt oppdrag i IVIT
 • Opprette ny tilstandsrapport i IVIT
 • Struktur på rapport
 • Gjennomgang av konstruksjoner med særlig vekt på:
  • Oppbygging og funksjonalitet med bruk av standardiserte/automatiske 
   • drop-down menyer
   • sjekkpunkter
   • beskrivelse
   • avvik
   • tiltak
   • kostnadsestimat på tiltak
   • TG
   • Fraser
 • Tilvalg/bortvalg 
 • Markedsverdi i tilstandsrapporter
 • Befarings App

IVIT tilstandsrapport skal ikke brukes ut mot kunde før takstmann/takstingeniør/bygningssakkyndig har gjennomført kurs i ny tilstandsrapport. Nødvendig opplæring er et krav for overholdelse av kompetansekrav i hht. etiske retningslinjer og for at forsikringsdekningen skal være gyldig

Bakgrunnskrav

 • Deltakelse på kurs forutsetter at du har satt deg inn i IVIT generelt

Foreleser

Skjermbilde (1)

Frode Mauren er sertifisert takstmann i Norsk takst. Han er utdannet takst-/eiendomsøkonom ved Norges Eiendomshøgskole/NBT.  Har i tillegg videreutdannelse innen eiendom ved Sheffield Hallam University – Certifitcate in Property Valutation & Management.

Har drevet som selvstendig takstmann på heltid i siden 2000. Har tidligere arbeidserfaring fra utbygging av boligprosjekter samt fra finansnæringen.

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2