IVIT ­ Tilstandsrapport, ny forskrift i Avhendingslova
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert
Dato
Tidspunkt

Ny rapportmal for tilstandsvurdering

Innhold

På kurset lærer du mer om praktisk bruk av ny forskrift i Avhendingslova og du får gjennomgang av ny tilstandsrapport.

Praktisk bruk av forskriften i Avhendingslova

 • formålet med forskriften
 • formidling av resultatene til den bygningskyndiges observasjoner og undersøkelser
 • hvordan undersøkelsene skal skje og resultatet av dem, samt anslag på utbedringskostnader
 • lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Gjennomgang av tilstandsrapporten

 • Opprette nytt oppdrag i IVIT
 • Opprette ny tilstandsrapport i IVIT
 • Struktur på rapport
 • Gjennomgang av konstruksjoner med særlig vekt på:
  • Oppbygging og funksjonalitet med bruk av standardiserte/automatiske 
   • drop-down menyer
   • sjekkpunkter
   • beskrivelse
   • avvik
   • tiltak
   • kostnadsestimat på tiltak
   • TG
   • Fraser
 • Tilvalg/bortvalg 
 • Markedsverdi i tilstandsrapporter
 • Befarings App

IVIT tilstandsrapport skal ikke brukes ut mot kunde før takstmann/takstingeniør/bygningssakkyndig har gjennomført kurs i ny tilstandsrapport. Nødvendig opplæring er et krav for overholdelse av kompetansekrav i hht. etiske retningslinjer og for at forsikringsdekningen skal være gyldig

Bakgrunnskrav

 • Deltakelse på kurs forutsetter at du har satt deg inn i IVIT generelt

Foreleser

Skjermbilde (1)

Frode Mauren er sertifisert takstmann i Norsk takst. Han er utdannet takst-/eiendomsøkonom ved Norges Eiendomshøgskole/NBT.  Har i tillegg videreutdannelse innen eiendom ved Sheffield Hallam University – Certifitcate in Property Valutation & Management.

Har drevet som selvstendig takstmann på heltid i siden 2000. Har tidligere arbeidserfaring fra utbygging av boligprosjekter samt fra finansnæringen.

 

Takstingeniør Finn Stedjan har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Han er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk takst.

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2