Inneklima, asbest og radon i bygninger
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.

Med kompetente og erfarne forelesere fra Mycoteam

Et kurs om viktige, bygningsrelaterte problemstillinger som inneklima, asbest og radon.

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Varighet: Klokken 10.00 - 16.00

Dette kurset gir deg kompetanse om inneklima, asbest og radon, både teori og hvordan dette brukes ved undersøkelser, vurdering og kostnadsberegninger.

Du får tilgang til foredragene samt spesiallagede faktablad om de aktuelle problemstillingene.

 

 

Innhold

Inneklima

En takstmann verken kan eller skal uttale seg om helsemessige problemstillinger. De kan og bør imidlertid ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne undersøke og vurdere de mest sentrale inneklimafaktorene. Undervisningen tar for seg undersøkelsesmetoder og vurdering i henhold til grenseverdier av blant annet temperatur, relativ luftfuktighet, ventilasjon, svevestøv og muggsopp. I tillegg blir tiltak og kostnadsvurderinger diskutert.

Asbest

Selv om asbest ble forbudt brukt 1985, er det mange bygninger som har asbestholdige materialer. Asbestholdige materialer ble ikke fjernet da videre bruk ble forbudt. Hvis materialene ikke oppdages og identifiseres i tide ved oppussing og rehabilitering, kan dette føre til en uakseptabel spredning av asbestfibre, stenging av lokaler samt påfølgende omfattende saneringskostnader. Kurset gir en grunnleggende kunnskap om hvilke materialer som kan inneholde asbest og hvordan man undersøker dem.

Radon

Radon er en luktfri, radioaktiv, kreftfremkallende gass som er naturlig forekommende i grunnen. I mange eldre bygninger kan radongass sige inn via utettheter i gulv og grunnmur, men selv moderne bygninger med radonsperre kan ha utettheter på grunn av mangelfull utførelse og dermed uakseptable radonnivåer innendørs. Fordi både årsaken til innsig av radon og aktuelle tiltak for å håndtere et radonproblem er bygningsrelatert, er det naturlig at takstmenn har en grunnleggende kompetanse i undersøkelse og vurdering av radon.

 

 

Foreleser

Asbest

Marianne Kjølseth. Fagansvarlig asbest. Inngående kunnskap om både regelverk, prøvetaking, analyser og sanering.

Åsmund Andersen. Ansvarlig for elektronmikroskopianalyser. God kunnskap om asbestholdige materialer og prøvetaking

Radon

Anne Tine Ødegård. Fagansvarlig radon. Omfattende kunnskap om både regelverk, målemetoder og vurdering av tiltak.

Inneklima

Johan Mattsson, dr.philos. og fagsjef i Mycoteam med 35 års erfaring av inneklimaundersøkelser.

 

 

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2