Fordypning i PBL, TEK 17 og SAK med endringer
Meld meg på ›
Sted
Sandefjord, Torp Hotel
Oppstart:
27. oktober
Varighet:
kl. 10.00 - 17.00

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften

Hva du må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon.

Foreleser: Sigurd Hoelsbrekken, Sivilingeniør.

Innhold

Plan- og bygningsloven

 • Struktur og oppbygging
 • Sentrale bestemmelser i loven
 • Dispensasjon
 • Tiltak i eksisterende bygning

 

Byggesaksforskriften

 • Struktur og oppbygging
 • Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
 • Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
 • Søknad og dokumentasjon
 • Varsling ved søknad om tiltak
 • Forhåndskonferanse
 • Godkjenning av foretak
 • Ansvar
 • Kommunens behandling av søknader om ansvarsrett
 • Kvalitetssikring og kontroll av tiltak

Foreleser

Sigurd

Sigurd Hoelsbrekken er sivilingeniør med solid kunnskap innen plan- og bygningslovgivning. Hoelsbrekken har allsidig erfaring fra rådgivning, veiledning, saksbehandling, sakkyndig, fagdommer og undervisning og sensoroppdrag. I forbindelse med TEK17 har Hoelsbrekken vært engasjert av Arkitektbedriftene i Norge for å ivareta deres interesser i prosessen med TEK17.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2