Fordypning i PBL, TEK 17 og SAK med endringer
Meld meg på ›
Sted
Webinar
Oppstart:
28 mai
Varighet:
kl. 10.00 - 17.00

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften

Hva du må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon.

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart. Foreleser: Sigurd Hoelsbrekken, Sivilingeniør.

Innhold

Plan- og bygningsloven

 • Struktur og oppbygging
 • Sentrale bestemmelser i loven
 • Dispensasjon
 • Tiltak i eksisterende bygning

 

Byggesaksforskriften

 • Struktur og oppbygging
 • Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
 • Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
 • Søknad og dokumentasjon
 • Varsling ved søknad om tiltak
 • Forhåndskonferanse
 • Godkjenning av foretak
 • Ansvar
 • Kommunens behandling av søknader om ansvarsrett
 • Kvalitetssikring og kontroll av tiltak

Foreleser

Sigurd

Sigurd Hoelsbrekken er sivilingeniør med solid kunnskap innen plan- og bygningslovgivning. Hoelsbrekken har allsidig erfaring fra rådgivning, veiledning, saksbehandling, sakkyndig, fagdommer og undervisning og sensoroppdrag. I forbindelse med TEK17 har Hoelsbrekken vært engasjert av Arkitektbedriftene i Norge for å ivareta deres interesser i prosessen med TEK17.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2