Fagdag i Bergen, Avhendingslova og tilstandsrapport
Meld meg på ›
Sted
Bergen, Thon Hotel Rosenkrantz
Dato
Tidspunkt

Ny rapportmal for tilstandsvurdering

Innhold

Vi inviterer til Fagdag i Bergen hvor vi tar for oss lov endring i Avhendingslova.

 

Lov endring i avhendingsloven, økt ansvar/risiko for takstmann

Ved Thor-Eirik Lodtz, Advokat

 

Praktisk bruk av forskriften i Avhendingslova

  • formålet med forskriften
  • formidling av resultatene til den bygningskyndiges observasjoner og undersøkelser
  • hvordan undersøkelsene skal skje og resultatet av dem, samt anslag på utbedringskostnader
  • lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

 

Foreleser

Thor-Eirik Lodtz, Advokat, Simonsen Vogt Wiig

 

Takstingeniør Finn Stedjan har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Han er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk takst.

 

Det er bindene påmelding til dette kurset, avbestillingsgebyr på 3000,- tilkommer ved avmelding to uker før kurs.

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2