Arealmåling, dagens gjeldene regelverk
Meld meg på ›
Sted
Webinar
Dato
tirsdag 22.mars
Tidspunkt
09.00-15.00

Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling

NB! Dette kurset omhandler dagens gjeldene regelverk. Arbeidet med ny standard vil pågå gjennom året 2022, og dette kurset tar derfor ikke for regelverk i ny standard.

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kurs.

Innhold

I dette kurset vil vi se nærmere på gjeldene regelverke knyttet til arealmåling. Du vil få en grundig innføring i «Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling», samt relevante deler av både NS 3940 med veiledere (bolig/næring) og de seneste arealregler i TEK17.

NB! Dette kurset tar ikke for seg ny standard. Arbeidet med ny standard vil pågå gjennom året 2022. Dette kurset omhandler dagens gjeldene regelverk.

Tema:

 • Historikk
 • Målverdighet
 • Definisjoner (Bruksenhet, Fellesareal)
 • BTA, BRA, P-ROM, S-ROM, NTA og BYA
 • Volum
 • Beregning av U-grad og høyder
 • Problemområder med eksempler
 • Rettspraksis (når er det en mangel)
 • Hvorfor benytter vi ikke «Disponibelt rom», og hvordan omtaler vi ulovligheter

 

Foreleser

Vidar Aarnes

 • Er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering på heltid siden 1992. 
 • Har oppdragsgivere som i hovedsak er forsikringsselskaper, advokatkontorer og eiendomsmeglere. 
 • Spesialist på ulovlig innredning, forskrifter og arealmåling. 
 • Arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. 
 • Er engasjert som fast foredragsholder for Universitetet i 
Stavanger i takstrelaterte fag siden 1999. 
 • Er medlem av Norsk takst og DNV-sertifisert. 
 • Har deltatt i en rekke komitéer siden starten som takstmann og har også deltatt på utvikling av regelverkene knyttet til takstfaget. Blant annet har han vært deltager i komité for utarbeidelse av Norsk standard for areal- og volumberegning ved utgivelsen NS 3940:2007, og i komité for utarbeidelse av takstbransjens eget regelverk ved arealmåling med utgivelsene ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling”.

 

*Sertifiserte takstmenn i Norsk takst får dekket kursavgift for fire fulle kursdager gjennom den årlige etterutdanningsavgiften.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2