Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom
Meld meg på ›
Sted
Bergen, Thon Hotel Bergen Airport
Når?
30. januar
Varighet:
1 dag

Gjennomgang av skjematur

Dette er kurset for deg som ønsker å få en bedre oversikt over hvilken dokumentasjon og hvilke sjekklister du skal ha som kontrollerende.

Foreleser: Magnus Røken

Innhold

Krav om obligatorisk uavhengig kontroll ble iverksatt 01.01.2013. Kravet uavhengig kontroll omfatter følgende ansvarsområder og tiltaksklasser:

Tiltaksklasse 1:

Det er krav om uavhengig kontroll av:

 • fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger (tetthet av klimaskjerm).

Tiltaksklasse 2 og 3:

 • konstruksjonssikkerhet
 • bygningsfysikk
 • geoteknikk
 • brannsikkerhet(brannkonsept)

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10.

For å bedrive uavhengig kontroll må virksomheten som kontrollerer erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene.

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et KS-System (kvalitetsikringssystem) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10 og det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten.

Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses den enkelte virksomheten.

Kurset vil i tillegg til KS-systemet ta for seg følgende tema knyttet til gjennomføring av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk UK
 • når kan kommunen pålegge UK
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et KS-system
 • at KS-systemet benyttes
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk

Kontrollvirksomhetens dokumentasjonsbehov

Kontrolldokumenter

 • Plan for uavhengig kontroll (flere versjoner)
 • Kontrollerklæring
 • Sluttrapport
 • Evt. avviksrapporter – til utførende eller kommune

Ønskelig dokumentasjon

 • Befaringsrapport(er)
 • Foto

Praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 gjennomgås på kurset.

Ta med pc på kurset

Foreleser

Magnus Røken har 30 års bakgrunn som bygningsingeniør i Øvre Eiker kommune. han har drevet egen virksomhet siden 2006, gjennomført ca. 120 uavhengige kontroller siden 2013 i tkl. 1 og 2. han har også vært involvert i oppbygging av kurs og programvare i NITO Takst i 2012

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2