Lover og forskrifter

Byggebransjen er i konstant utvikling og det kommer stadig nye bestemmelser å forholde seg til. Gjennom våre kurs kan du som entreprenør, prosjektleder, takstmann, byggeleder eller eiendomsforvalter holde deg oppdatert.