Kurs under landskonferansen 2019
Meld meg på ›
Sted
Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport
Denne siden gjelder deg som har meldt deg på landskonferansen, men ikke valgt kurs enda.
Frist:
Snarest

Kurs fra torsdag til søndag

Klikk på "meld deg på" for å velge mellom flere ulike kurs. Du kan skreddersy etterutdanningen din etter eget behov. Meld deg på i god tid for å sikre deg plass på kurset !

Innhold

Torsdag 7. november

Kl. 12.00-18.00

Landbruk 1 dag, 10 kurstimer

På dette kurset ser vi nærmere på blant annet, nytt sertifiseringsreglement, boplikt, miljøkvoter og bygningsvern

Ved flere forelesere

 

Fredag 8. november

kl. 10.00 - 18.00, 5 kurstimer

Den moderne takstmann / bygningssakyndig

ved Rebekka Nøkling, Cand. Scient.

Hva betyr yrkesstolthet for deg?

ved Espen Fuglesang Fagdirektør i Norsk takst

Teknisk verdiberegning og markedsverdi

- Er vi takstmenn gode nok?

ved Frode Mauren, takstmann Sunnmøre Eiendom Takst AS

Hvilke krav settes til takstmannen og hvilke nye forsikringskrav kommer?

ved Bjørge Skjeldestad, Advokat Tryg forsikring

Paneldebatt, regulering

flere

 

Lørdag 9. november

Kl. 10.00-17.30

Landbruk 1 dag, 5 kurstimer

På dette kurset ser vi nærmere på blant annet, ulike arealtyper, sameier, arealmåling og tema innenfor skog, jord og husdyr

Ved flere forelesere

 

Lørdag 9. november, formiddag - velg mellom flere kurs

Kl. 10.00-13.30

 • Fuktmekanikk og fuktkontroll 1/2 dag, 5 kurstimer

        Ved Arne Hansen

 • Arealmåling 1/2 dag, 5 kurstimer

        Ved Vidar Aarnes

 • Næring 1/2 dag, 5 kurstimer

        Ved (foreleser)

 • Innføring i nytt fagsystem - IVIT

         Ved Ingrid Nomme og Martin Laupstad

 

Lørdag 9. november, ettermiddag - velg mellom flere kurs

Kl. 14.30-17.30

 • Fuktmekanikk og fuktkontroll Forts. 1/2 dag, 5 kurstimer

         Ved Arne Hansen

 • Endringer i Tomtefesteloven 1/2 dag, 5 kurstimer

        Ved Kjetil Chr. Garder

 • Bli god i fotodokumentasjon

        Ved Rune Siewarts Nielsen

 • Takstmannens rolle i retten

         Ved (foreleser)

 

Søndag 10. november, formiddag - velg mellom flere kurs

Kl. 10.00-13.30

 • Arealmåling 1/2 dag, 5 kurstimer

         Ved Vidar Aarnes

 • Bli god i fotodokumentasjon

         Ved Rune Siewarts Nielsen

 • Næring 1/2 dag, 5 kurstimer

         Ved (foreleser)

 • Takstmannens rolle i retten

         Ved (foreleser)

 • Innføring i nytt fagsystem - IVIT

         Ved Ingrid Nomme og Martin Laupstad

 

Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endringer i planlagt program og kursene som er satt opp.

Foreleser

Meld deg på

Kurs på landskonferansen 2019

Velg mellom flere ulike kurs