Vurdering av tilstand på laftede konstruksjoner
Meld meg på ›
Sted
Oslo
Oppstart
9. mai
Varighet
Kl. 10.00-17.00

For takstmenn, byggmestere, meglere og eiendomsutviklere

Kurset gir deg en generell innføring om laft, og en gjennomgang av hva du bør se etter når du skal vurdere tilstanden til laftede konstruksjoner.

Innhold

Det vil bli vist praktiske eksempler på laftede konstruksjoner, og vist typiske feil og mangler ved denne type bygg.

Målgruppe

Kurset passer for takstmenn som skal gjennomføre tilstandsrapporter, overtakelser, verdi-lånetakster og uavhengig kontroll. Andre aktører dette kan passe for er også byggmestere, meglere og eiendomsutviklere som er innom laftede konstruksjoner i sitt daglige virke.

 

Foreleser

Andreas R. Lykken

Andreas R. Lykken har vært tømrermester og takstmann siden 2013, og har siden 2012 arbeidet mye med uavhengig kontroll og trykktesting av bygg. Han har kompetanse innen energi og trykktesting med lokalisering av luftinfiltrasjoner i nye og eldre bygg, og kontroll av våtrom.

Gudbrand Sælid

Gudbrand Sælid er har vært daglig leder i entreprenørbedrifter siden 1996. han har vært tømrermester siden 1995 og takstmann siden 1997. Har Drevet innen bygg og anlegg med lang erfaring fra store og små bygg. Sælid har inngående kunnskap om laftede bygninger jfr. egen produksjon og erfaring som sakkyndig i rettssystemet, som meddommer og som fagkyndig partsvitne mm.

Vidar Aarnes

Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering på heltid siden 1992. Han har oppdragsgivere som i hovedsak er forsikringsselskaper, advokatkontorer og eiendomsmeglere. Aarnes er spesialist på ulovlig innredning, forskrifter og arealmåling, og arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han er engasjert som fast foredragsholder for Universitetet i 
Stavanger. Som takstmann har han deltatt i en rekke komitéer og han har også deltatt på utvikling av regelverkene knyttet til takstfaget. 

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2