Vurdering av tilstand på laftede konstruksjoner
Meld meg på ›
Sted
Stavanger, Scandic Park Hotel
Oppstart
17. oktober
Varighet
Kl. 10.00-17.00

Vurdering av tilstand på laftede konstruksjoner

Foreleser: Svein Bjørn Oppegaard

Dette kurset gir deg en innføring i metode for gjennomgang av et laftebygg når det gjelder tilstand og eventuelle feil. Det blir henvist til enkle hjelpemidler som vil være nyttige «verktøy» for å vurdere tilstanden til laftede konstruksjoner. Etter endt kurs skal du selv kunne se typiske feil og mangler ved denne type bygg.

Innhold

  • virkets kvalitet og fuktighet
  • laftebyggets utførelse – håndverksmessig inntrykk
  • lafteutførelse/tetthet
  • vinduer/dører – innsetting/tetthet
  • utførelse av tak, bæreevne, isolasjon og lufting

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for takstmenn som skal gjennomføre tilstandsrapporter, overtakelser, verdi-lånetakster og uavhengig kontroll. Kurset er også godt egnet for byggmestere og eiendomsutviklere som er innom laftede konstruksjoner i sitt daglige virke.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Foreleser

Lafteekspert, Svein Bjørn Oppegaard jobber som lafteteknisk rådgiver og har 25. års erfaring innen lafting og byggteknologi. Han har holdt en rekke foredrag og kurs for byggmestre og tømrere samt bidratt i utvikling av laftebedrifter i Sør-Norge og i Øst-Europa.

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2