Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom ­ gjennomgang av skjematur
Meld meg på ›
Sted
Oslo
Når?
8. mai
Varighet:
1 dag

Når er det krav om uavhengig kontroll?

Kurset gor deg god innsikt i hvilke dokumentasjon og sjekklister den kontrollerende skal ha.

Foreleser: Magnus Røken

Innhold

Krav om obligatorisk uavhengig kontroll ble iverksatt 01.01.2013. Kravet uavhengig kontroll omfatter følgende ansvarsområder og tiltaksklasser:

Tiltaksklasse 1:

Det er krav om uavhengig kontroll av:

 • Fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger
 • og med lufttetthet i nye boliger (tetthet av klimaskjerm).

Tiltaksklasse 2 og 3:

 • Konstruksjonssikkerhet
 • Bygningsfysikk
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet(brannkonsept)

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10.

For å bedrive uavhengig kontroll må virksomheten som kontrollerer erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene.

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et KS-System (kvalitetsikringssystem) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10 og det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten.

Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses den enkelte virksomheten.

Kurset vil i tillegg til KS-systemet ta for seg følgende tema knyttet til gjennomføring av uavhengig kontroll:

 • Når er det krav om obligatorisk UK
 • Når kan kommunen pålegge UK
 • Uavhengighet.
 • Hva skal kontrolleres
 • At utførende har et KS-system
 • At KS-systemet benyttes
 • At prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • At utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • At trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • At materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk
 • M.m

 

Kontrollvirksomhetens dokumentasjonsbehov

Kontrolldokumenter

 • Plan for uavhengig kontroll (flere versjoner)
 • Kontrollerklæring
 • Sluttrapport
 • Evt. avviksrapporter – til utførende eller kommune

Ønskelig dokumentasjon

 • Befaringsrapport(er)
 • Foto

Praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 gjennomgås på kurset.

Foreleser

Magnus Røken har 30 års bakgrunn som bygningsingeniør i Øvre Eiker kommune. han har drevet egen virksomhet siden 2006, gjennomført ca. 120 uavhengige kontroller siden 2013 i tkl. 1 og 2. han har også vært involvert i oppbygging av kurs og programvare i NITO Takst i 2012

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2