Faghelg i Bergen
Meld meg på ›
Sted
Bergen, Thon Hotel Rosenkrantz
Når?
30.-31 august
Varighet:
2 dager

Velkommen til faghelg i Bergen

I samarbeid med Norsk takst, avdeling i Hordaland inviterer vi til innholdsrike dager med fag og diskusjon i Bergen

Forelesere: Are Huser, Espen Fuglesang, Frode Mauren

Innhold

Fredag 10.00-17.00

Åpning og fagtime ved Are Huser og Espen Fuglesang

Teknisk verdiberegning og Markedsverdi ved Frode Mauren

Lørdag 09.00-12.00

Forts. teknisk verdiberegning og Markedsverdi ved Frode Mauren

 

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 15 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Foreleser

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2