Fagdag; Byggelånskontroll og uavhengig kontroll
Meld meg på ›
Sted
Porsgrunn, Comfort Hotel
Oppstart
Tirsdag 20. august
Varighet
10.00-17.00

Fagdag; hvordan gjennomføre byggelånskontroll og uavhengig kontroll?

Dette kurset gir deg oversikten over viktige dokumenter, skjematurer og spørsmål som må besvares.

Foreleser: Finn Stedjan

Byggherrer og långivere trenger faglig kompetente ressurser til å sikre et økonomisk trygt fundament for utbetalinger ved deres byggelån i byggefasen fram til overtakelse. Dette kurset gir deg kunnskap om hele prosessen ved takstproduktet byggelånsoppfølging/byggelånskontroll. Praktisk gjennomgang av skjematur.

Innhold

Dette er en fagdag med temaer hentet fra dagskurs i Byggelånskontroll og Uavhengig kontroll.

Innhold Byggelånskontroll

 • Hva er en byggelånsoppfølging
 • Hvorfor byggelånsoppfølging
 • Entrepriseformer og kontrakter
 • Hvordan gjennomføres en byggelånsoppfølging
 • Viktige dokumenter å innhente/vurdere
 • Byggebudsjett
 • Byggelånskontrollørens ansvar - Oppdragsavtale
 • Gjennomgang av skjematur for byggelånskontroll i Webtakst
 • Spørsmål underveis og etter kurset

Innhold Uavhengig kontroll

 • når er det krav om obligatorisk UK
 • når kan kommunen pålegge UK
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et KS-system
 • at KS-systemet benyttes
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk

Foreleser

Finn -stedjan -foto1

Takstingeniør Finn Stedjan har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Han er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom NITO Takst for følgende områder.

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2