Arealmåling
Meld meg på ›
Sted
Hotell Alexandra, Loen
Når?
21. mai
Varighet
12.00 - 18.00

Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling

Få oversikt over alle deler av regelverket knyttet til arealmåling!

Foreleser: Vidar Aarnes

I dette kurset vil vi se nærmere på regelverket knyttet til arealmåling. Du vil få en grundig innføring i «Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling», samt relevante deler av både NS 3940 med veiledere (bolig/næring) og de seneste arealregler i TEK17.

Ved kursslutt får du tilgang til vår e-læringsportal hvor du gjennomfører en kontrolloppgave, og ved bestått oppgave får du automatisk tilgang til et elektronisk kursbevis.

 

Innhold

Tema:

 • Historikk
 • Målverdighet
 • Definisjoner (Bruksenhet, Fellesareal)
 • BTA, BRA, P-ROM, S-ROM, NTA og BYA
 • Volum
 • Beregning av U-grad og høyder
 • Problemområder med eksempler
 • Rettspraksis (når er det en mangel)
 • Hvorfor benytter vi ikke «Disponibelt rom», og hvordan omtaler vi ulovligheter

Foreleser

Vidar Aarnes

 • Er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering på heltid siden 1992. 
 • Har oppdragsgivere som i hovedsak er forsikringsselskaper, advokatkontorer og eiendomsmeglere. 
 • Spesialist på ulovlig innredning, forskrifter og arealmåling. 
 • Arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. 
 • Er engasjert som fast foredragsholder for Universitetet i 
Stavanger i takstrelaterte fag siden 1999. 
 • Er medlem av Norsk takst og DNV-sertifisert. 
 • Har deltatt i en rekke komitéer siden starten som takstmann og har også deltatt på utvikling av regelverkene knyttet til takstfaget. Blant annet har han vært deltager i komité for utarbeidelse av Norsk standard for areal- og volumberegning ved utgivelsen NS 3940:2007, og i komité for utarbeidelse av takstbransjens eget regelverk ved arealmåling med utgivelsene ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling”.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2