Kurs i byggeteknikk
Meld meg på ›
Sted
Thon Slottsparken Hotel, Oslo
Oppstart
1. okt kl. 10.00
Varighet
3 dager + oppgave

Unngå overdimensjonering

Ved å kunne mer om stål, betong og tre, blir du ikke lurt til å bruke dyrere løsninger enn det er behov for.

Foreleser: Geir Flote, Sivilingeniør og teknisk sjef i Råde Kommune og tidl. Høgskolelektor/Siv.ing. ved Høgskolen i Østfold.

Vi ser nærmere på materialene betong, stål og tre. Du lærer å fastslå laster og dimensjoner ved bruk av tabeller og preaksepterte løsninger. 

Kurset er relevant for alle som jobber med eiendomsutvikling, byggeledelse/prosjektledelse eller taksering. Det er en fordel om du har bakgrunn fra eller interesse for byggfag.

Kursets varighet er tre dager. Deretter vil du gjennomføre en oppgave på vår e-læringsportal Moodle, hvor du også kan hente ut ditt kursbevis.

 *For takstmenn: Kurset dekkes ikke av den faste årlige etterutdanningsavgiften for sertifiserte takstmenn i Norsk takst, gir uttelling for 20 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Hotellovernatting?

Vi har spesialpris på overnatting hos noen hoteller. Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

 

 

 

Innhold

MODUL 1

 • størrelser og enheter
 • kraftbegrepet
 • moment
 • spenningsbegrepet
 • likevekt
 • lastvirkninger
 • oppgaver

MODUL 2

 • norsk standard / eurokoder
 • laster
 • lastkombinasjoner - beregning av snølast på ulike taktyper iht. eurokode
 • oppgaver

MODUL 3

 • vind dynamikk
 • beregning av vindlast på vegger iht. eurokode
 • beregning av vindlast på tak iht. eurokode
 • oppgaver

MODUL 4

 • dimensjonering av stål-, tre- og betongbjelke
 • dimensjonering av stål-, tre- og betongsøyle
 • dimensjonering av tresøyle
 • oppgaver

MODUL 5

 • hva er betong?
 • sement
 • tilsetningsmateriale
 • tilsetningsstoff
 • tilslag
 • fasthet (v/b- tall)
 • støplighet
 • skademekanismer
 • herding og etterbehandling
 • framstilling, egenskaper og bruk av tre og stål
 • oppgaver

 

Fagmateriell deles ut ved kursstart:

 • kursmappe
 • tilgang til Byggforskserien

 

 

 

 

Foreleser

Geir Flote Kurs Byggeteknikk NEAK
Geir Flote er Sivilingeniør og Teknisk sjef i Råde kommune. Flote har lang erfaring som prosjektleder og anleggsleder.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2