Kurs i byggeteknikk
Meld meg på ›
Sted
Thon Slottsparken Hotel, Oslo
Oppstart
8 mai kl. 10.00
Varighet
3 dager + oppgave

Unngå overdimensjonering

Ved å kunne mer om stål, betong og tre, blir du ikke lurt til å bruke dyrere løsninger enn det er behov for.

Foreleser: Geir Flote, Sivilingeniør og teknisk sjef i Råde Kommune og tidl. Høgskolelektor/Siv.ing. ved Høgskolen i Østfold.

Vi ser nærmere på materialene betong, stål og tre. Du lærer å fastslå laster og dimensjoner ved bruk av tabeller og preaksepterte løsninger. 

Kurset er relevant for alle som jobber med eiendomsutvikling, byggeledelse/prosjektledelse eller taksering. Det er en fordel om du har bakgrunn fra eller interesse for byggfag.

Kursets varighet er tre dager. Deretter vil du gjennomføre en oppgave på vår e-læringsportal Moodle, hvor du også kan hente ut ditt kursbevis.

Hotellovernatting?

Vi har spesialpris på overnatting hos noen hoteller. Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

 

 

Innhold

MODUL 1

 • Størrelser og enheter
 • Kraftbegrepet
 • Moment
 • Spenningsbegrepet
 • Likevekt
 • Lastvirkninger
 • Oppgaver

MODUL 2

 • Norsk standard / eurokoder
 • Laster
 • Lastkombinasjoner: Beregning av snølast på ulike taktyper iht. eurokode
 • Oppgaver

MODUL 3

 • Vind dynamikk
 • Beregning av vindlast på vegger iht. eurokode
 • Beregning av vindlast på tak iht. eurokode
 • Oppgaver

MODUL 4

 • Dimensjonering av stål-, tre- og betongbjelke
 • Dimensjonering av stål-, tre- og betongsøyle
 • Dimensjonering av tresøyle
 • Oppgaver

MODUL 5

 • Hva er betong?
 • Sement
 • Tilsetningsmateriale
 • Tilsetningsstoff
 • Tilslag
 • Fasthet (v/b- tall)
 • Støplighet
 • Skademekanismer
 • Herding og etterbehandling
 • Framstilling, egenskaper og bruk av tre og stål
 • Oppgaver

 

Fagmateriell deles ut ved kursstart:

 • Kursmappe
 • Tilgang til Byggforskserien

 

 * Dette spesialkurset inngår ikke i etterutdanningsavgiften for medlemmer i Norsk takst, men gir 20 etterutdanningstimer.

Foreleser

Geir Flote Kurs Byggeteknikk NEAK
Geir Flote er Sivilingeniør og Teknisk sjef i Råde kommune. Flote har lang erfaring som prosjektleder og anleggsleder.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2