Grenseganger mellom forskrift, Avhendingsloven og NS 3600

Grenseganger mellom forskrift, Avhendingsloven og NS 3600

Foreleser Svein Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og professor emeritus ved NTNU/HiØ.

 • Dato: 16.april
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Svein Bjørberg
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
grenseganger
Professor Svein Bjørberg

Svein Bjørberg er vår foreleser på kurs i FDVU. Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og , professor emeritus ved NTNU/HiØ. Han er er ingeniør fra GTI og sivilingeniør bygg fra NTNU og regnes for en av landets fremste eksperter innen bygningsforvaltning.

Har du spørsmål?

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg (NS-EN16096) omhandler lovverk for vernede bygg. Du vil lære om lover og forskrifter opp gjennom tidene og får en forståelse for hva som skal legges til grunn i en tilstandsanalyse.

 • Dato: 1. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Svein Bjørberg
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Hva lærer du?

Bygninger og bygningsmiljøer kan være formelt fredet etter kulturminneloven eller formelt vernet etter plan- og bygningsloven. I tillegg kan bygninger og miljøer være registrert som verneverdige av kommunen. På dette kurset lærer du om lover og forskrifter gjennom tidene, NS 3424, NS-EN 16096, Loverket vernede bygg.

Professor Svein Bjørberg

Svein Bjørberg er vår foreleser på kurs i FDVU. Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og , professor emeritus ved NTNU/HiØ. Han er er ingeniør fra GTI og sivilingeniør bygg fra NTNU og regnes for en av landets fremste eksperter innen bygningsforvaltning.

Har du spørsmål?

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer er et kurs som gir deg en kort innføring i grunnleggende forutsetninger for seksjonering og en oppdatering og innføring i endringer og nye bestemmelser innført ved ny eierseksjonslov som trådte i kraft i 2018.

 • Dato: 4. desember
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
 • Pris: 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdaningsavgift*
sameieformer

Innhold

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer er et kurs som gir deg en innføring i grensen mellom det tingsrettslige sameiet ( ikke seksjonert), og det seksjonerte sameiet. Når må du seksjonere, når bør du seksjonere? Hva med å legge eierforholdet inn i et aksjeselskap? Dette er spørsmål som tas opp i løpet av kurset som arrangeres via webinar.

Foreleser Kjetil Garder

Advokat Kjetil Garder har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Advokat Garder arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjuss, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Har du spørsmål?

Historiske endringer i TEK

Historiske endringer i TEK

Historiske endringer i TEK er et kurs som gir deg en innføring i viktige lover og forskrifter gjennom tidene.

 • Dato: 30.april
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Historiske endringer i TEK

Hva lærer du?

Historiske endringer i TEK er et kurs via webinar som går over en halv dag. Kurset gir deg en innføring i viktige lover og forskrifter gjennom tidene. Dette gjelder forskrifter knyttet til ulike bygningsdeler, og også brannforebygging. Vi ser også på TEK 17.

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar Hellstrand

Har du spørsmål?

Sentrale rettsregler for takstingeniøren

Sentrale rettsregler for takstingeniøren

Sentrale rettsregler for takstingeniører er et kurs som handler om hvordan du manøvrerer i jussen og hverdagen som takstingeniør.

 • Dato: 11. desember
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
 • Pris: 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
sentrale rettsregler

Hva lærer du?

Sentrale rettsregler for takstingeniører er et kurs hvor du lærer om prosessene rundt småkrav og reklamasjon. Som takstingeniør har du et profesjonsansvar som krever at du har grunnleggende kunnskaper om sentrale rettsregler. Derfor vil du lære om erstatningsrett og om det å vitne i retten. Du vil også få tips om hvilke rutiner du bør ha på plass i din bedrift når det gjelder prosessene rundt dette.

Innhold

 • reklamasjon og foreldelse – viktige frister
 • småkrav og prosess
 • utvalgte emner fra bustadoppføringsloven (forbrukerentreprise)
 • arealavvik
 • grunnleggende om erstatningsrett
 • ansvar for takstingeniøren – profesjonsansvar
 • takstingeniøren på befaring
 • takstingeniøren vitner i retten
 • rutiner i egen virksomhet

Foreleser i sentrale rettsregler

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Har du spørsmål?

Arealmåling

Arealmåling

Ny standard for arealmåling NS3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger – hele bransjen samlet i en. På dette webinaret lærer du om den nye standarden for Arealmåling. Kurset avsluttes med en obligatorisk kunnskapstest på vår digitale læringsportal, Moodle.

 • Dato: Flere datoer, se påmeld. skjema
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Helge Jensen eller Vidar Aarnes
 • Pris: Kr. 3700,-; Kurset i 2024: Kr. 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Arealmåling i bolig

Ny standard for arealmåling

Dette kurset tar deg igjennom den nye standarden for Arealmåling. Standarden inneholder begreper som kan brukes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. Ord og uttrykk er gjort mer tydelig for å unngå uklarheter. Det er også lagt til nye skisser og beskrivelser der det har vært behov for det. Standarden er forenklet og forbedret og den samler hele BAE næringen i en standard, for areal- og volumberegninger.

Planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende.

Forelesere

Forelesere på dette webinaret er Vidar Aarnes og Helge Jensen. Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget. Helge Jensen er utdannet tømrermester og har jobbet som takstingeniør fra 1989. Helge er har bidratt aktivt med å utvikle boligsalgsrapporten og er i arealkomiteen og Standard Norge.

Takstnytt om arealmåling

I denne videosendingen har adm. direktør Daniel Helgesen i Norsk takst fått med seg Aarnes og Jensen i studio for å snakke om de viktigste endringene, Norsk taksts rolle i komitearbeidet og hva som kommer til å skje fremover.

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Arealmåling

Arealmåling

Ny standard for arealmåling NS3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger – hele bransjen samlet i en. På dette oppmøtekurset får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

 • Dato: 8. juni
 • Varighet: 12.00-18.00
 • Sted: Britannia, Trondheim
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: kr. 6284,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Arealmåling i bolig

Ny standard for arealmåling

Dette kurset tar deg igjennom den nye standarden for Arealmåling. Standarden inneholder begreper som kan brukes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. Ord og uttrykk er gjort mer tydelig for å unngå uklarheter. Det er også lagt til nye skisser og beskrivelser der det har vært behov for det. Standarden er forenklet og forbedret og den samler hele BAE næringen i en standard, for areal- og volumberegninger.

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar hellstrand

Begrenset antall plasser

Vi gjør oppmerksom på at dette er et oppmøtekurs og at det derfor er et begrenset antall plasser på kurset. Meld deg på i god tid!

Har du spørsmål?

Tomtefeste med fokus på næring

Tomtefeste med fokus på næring

Dette kurset kommer til å fokusere spesifikt på tomtefeste på næring.

 • Dato: 18. mars
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste

Hva lærer du?

 • Tomtefeste for næring i et nøtteskall
 • Næringsdrivende bortfester, eller bortfester av næringseiendom?
 • Tomtefestelovens relevans og rekkevidde
 • Avtalefrihet og avtaletolkning
 • Spesielle utfordringer med hensyn til næringsfeste
 • Landbruksunntaket
 • Zachariasbryggen

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

På dette kurset får du en gjennomgang av grunnleggende juss ved taksering av konsesjonspliktig eiendom. 

 • Dato: 8. mars
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00 – 12.00
 • Foreleser: Rolf Langeland
 • Pris: Kr. 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
landbrukseiendom skal takseres

Hva lærer du?

Dette kurset passer for alle som takserer innen landbruk og har landbrukssertifikat. Du vil lære mer om sentrale punkter i Konsesjons-, odels og jordlov.

Foreleser er Rolf Langeland, Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS.  

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

TEK17 og SAK10

TEK17 og SAK10

Få med deg dette høyaktuelle kurset i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften! Kurset passer for prosjektledere, anleggsledere, byggmestere, takstingeniører og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift.

 • Dato: 5. mars
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Kvinne jobber på ipad

Hva lærer du?

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning – Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning – Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du gjennomfører dette kurset via webinar. Forelesningen følger du live på nett, og du kan stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.