Torbjørn Lensebakken

Lensebakken _Norsk _Skadekonferanse

Jeg deltok på Norsk Skadekonferanse.

- Jeg deltok på Norsk Skadekonferanse. Først og fremst vil jeg si at det var meget godt gjennomførte foredrag og mange kompetente og hyggelige forelesere, samt gode tilretteleggere fra hyggelige NEAK-medarbeidere! Jeg ønsker spesielt å løfte frem foredraget som omhandlet teknologi og spesialområder; fritidsbåter. Foredragsholder Arild Dybå-Eidem viser tydelig at han har gjennomgående god kompetanse innen fritidsfartøyer, og var flink til å formidle de viktige delene som omhandler taksering vedlikehold mm. av nettopp fritidsfartøyer. I år var det også musikk med litt ekstra trøkk før foreleserne begynte. Mat og drikke til forelesningene var som vanlig meget bra, men har lært meg at en lett lunsj er bedre for å holde hode opp etter lunsj. Det var også stands tilstede fra forskjellige leverandører av bl.a. verktøy for takstmannen, infostand fra Mycoteam mm. Det er viktig å få ny info på nye produkter, og et bra tiltak å kunne se nærmere på dette i pausene. Alt i alt, veldig bra!