Sven P. Meyer

Meyer NEAK2 (1)

At foreleserne kommer direkte fra bransjen gjør undervisningen svært aktiv

- Undervisningen på utdanningen i eiendomforvaltning og utvikling er nettbasert og med tre frivillige samlinger. Jeg synes det var veldig nyttig å være med på samlingene og delta i en aktiv forelesningssituasjon, med god diskusjon både med foreleserne og medstudentene. At foreleserne kommer direkte fra bransjen gjør undervisningen svært aktiv.