Stein Erik Rivø

Rivo NEAK2

Takstassistenten fyller et tomrom der de nye kravene kommer

- Jeg utdanner meg til takstassistent, og ønsker å bli en god bidragsyter i et takstfellesskap. Dersom dette blir like interessant som jeg tror, ønsker jeg å videreutdanne meg ytterligere innen taksering. Jeg vet at takstmenn har mye å gjøre, spesielt med tanke på økte arbeidoppgaver knyttet til den nye og mer omfattende boligsalgsrapporten. Takstassistenten fyller et tomrom der de nye kravene kommer.