Rune Braathen

Rune Braathen NEAK2

Jeg valgte en yrkesvei hvor jeg kunne dra nytte av min erfaring som håndverker

- Jeg jobber som Property Manager i Citycon. Jeg valgte en yrkesvei hvor jeg kunne dra nytte av min erfaring som håndverker. Siden jeg hadde jobbet tett med eiendomsforvaltere i mange år falt valget lett på eiendom og eiendomsforvaltning. Norges Eiendomsakademi gir en utdanning som er veldig direkte knyttet til de forskjellige fagfeltene innen eiendom. Utdanningen og forelesninger med avsluttende prosjektoppgaver ga et realistisk bilde av hverdagen til en Property Manager.