Mia Larsen

Mia Larsen NEAK2

Kunnskapen har jeg tatt med meg videre til jobben som byggeleder

- Jeg har lært en hel del gjennom studiet Grunnleggende taksering. Kunnskap om etikk og habilitet har jeg for eksempel tatt med meg videre til jobben som byggeleder. Med bredere kompetanse vil jeg kunne bistå i mer varierte oppgaver, da vi i OPAK har egne avdelinger både for byggskaderådgivning og areal-, verdi-, og tilstandsanalyser. Jeg er opptatt av å utvikle meg selv kontinuerlig og styrke min kompetanse.