Ines Nezirovic

Ines _Nezirovic

Vi i HENT besluttet å styrke vår internkompetanse med kurs i TEK17 i regi av NEAK.

- Vi i HENT besluttet å styrke vår internkompetanse med kurs i TEK17 i regi av NEAK. Kompetanseheving blant våre ansatte er et viktig strategisk virkemiddel for å skape økt konkurranseevne og tillitt fra våre byggherrer, rådgivere og underentreprenører, men også for å gi økt selvfølelse, utvikling og motivasjon i jobben. Ved evaluering av kurset ga våre deltakere tilbakemelding om et veldig bra helhetsinntrykk av kurset og om god relevans for jobben de gjør til daglig. Kursholder Sigurd Hoelsbrekken er en meget god og faglig sterk foreleser som ga våre ansatte en bedre forståelse for regelverket. Sigurd ga en grundig innføring i TEK17 og hva som skiller det fra TEK10. Møtet med NEAK var veldig profesjonelt og positivt. De er meget fleksible og tilpasser kurset til aktuell virksomhet og bransje.