Våre deltakere

 
Andre Sannerhaugen

André Sannerhaugen

  • Hjemsted: Oslo

Jeg var elev i 2017/2018 og ble etter dette fast ansatt som eiendomsutvikler i et eiendomsfirma. jeg gikk så videre til å bli prosjektleder og forvalter for 23 bygårder i Oslo. Jobben består av å forvalte ca 320 leiligheter, 800 leietakere og prosjektleder på oppussing av bygårder og leiligheter. Dette hadde jeg nok ikke hatt om jeg ikke fikk Norges Eiendomsakademi på min CV.

 
Lensebakken _Norsk _Skadekonferanse

Torbjørn Lensebakken

  • Hjemsted: Telemark

- Jeg deltok på Norsk Skadekonferanse i desember 2018. Først og fremst vil jeg si at det var meget godt gjennomførte foredrag og mange kompetente og hyggelige forelesere, samt gode tilretteleggere fra hyggelige NEAK-medarbeidere! Jeg ønsker spesielt å løfte frem foredraget som omhandlet teknologi og spesialområder; fritidsbåter. Foredragsholder Arild Dybå-Eidem viser tydelig at han har gjennomgående god kompetanse innen fritidsfartøyer, og var flink til å formidle de viktige delene som omhandler taksering vedlikehold mm. av nettopp fritidsfartøyer. I år var det også musikk med litt ekstra trøkk før foreleserne begynte. Mat og drikke til forelesningene var som vanlig meget bra, men har lært meg at en lett lunsj er bedre for å holde hode opp etter lunsj. Det var også stands tilstede fra forskjellige leverandører av bl.a. verktøy for takstmannen, infostand fra Mycoteam mm. Det er viktig å få ny info på nye produkter, og et bra tiltak å kunne se nærmere på dette i pausene. Alt i alt, veldig bra!

 
Ines _Nezirovic

Ines Nezirovic

  • Studiekategori:
  • Hjemsted: Oslo

- Vi i HENT besluttet å styrke vår internkompetanse med kurs i TEK17 i regi av NEAK. Kompetanseheving blant våre ansatte er et viktig strategisk virkemiddel for å skape økt konkurranseevne og tillitt fra våre byggherrer, rådgivere og underentreprenører, men også for å gi økt selvfølelse, utvikling og motivasjon i jobben. Ved evaluering av kurset ga våre deltakere tilbakemelding om et veldig bra helhetsinntrykk av kurset og om god relevans for jobben de gjør til daglig. Kursholder Sigurd Hoelsbrekken er en meget god og faglig sterk foreleser som ga våre ansatte en bedre forståelse for regelverket. Sigurd ga en grundig innføring i TEK17 og hva som skiller det fra TEK10. Møtet med NEAK var veldig profesjonelt og positivt. De er meget fleksible og tilpasser kurset til aktuell virksomhet og bransje.

 
Geir Bratland NEAK2

Geir Bratland

- Jeg har gjennomført takstutdanningen ved Norges Eiendomsakademi. Grunnutdanningen ved NEAK har et åpningsseminar på tre dager, som jeg valgte å delta på. Foreleserne var dyktige. Jeg har alltid jobbet med tekniske fag. Interessen for taksering har jeg hatt lenge. Kompetanse om dette faget kommer også godt med i jobben min. Utdanningen gir muligheten for sertifisering i Norsk takst, som er den største organisasjonen for takstmenn i Norge.

 
Rune Braathen NEAK2

Rune Braathen

- Jeg jobber som Property Manager i Citycon. Jeg valgte en yrkesvei hvor jeg kunne dra nytte av min erfaring som håndverker. Siden jeg hadde jobbet tett med eiendomsforvaltere i mange år falt valget lett på eiendom og eiendomsforvaltning. Norges Eiendomsakademi gir en utdanning som er veldig direkte knyttet til de forskjellige fagfeltene innen eiendom. Utdanningen og forelesninger med avsluttende prosjektoppgaver ga et realistisk bilde av hverdagen til en Property Manager.

 

 
Gunnar Mårdalen NEAK2

Gunnar Mårdalen

- Jeg tok mesterutdanningen som et steg på veien mot takstyrket. Jeg kunne studere når jeg ville og hadde ikke faste dager jeg måtte på en skolebenk. Jeg brukte ca. tre år og tok da byggeledelse (mesterbrev), grunnleggende taksering, skadetaksering og skjønn, verditaksering og tilstandsanalyse med boligsalgsrapport. Som takstmann får man muligheten til å se utallige interessante objekter og treffe forskjellige mennesker. Dette en utrolig morsom og lærerik jobb man kan vokse i.

 

 

Aleksander Røv

- Jeg ønsker å bruke min tidligere utdanning og erfaring i mitt nye yrke, og selv velge hvordan jeg vil jobbe. Jeg ønsker å kunne tilby mine fremtidige kunder, trygghet basert på kunnskap og erfaring. Å være takstmann innebærer stort ansvar som igjen krever kunnskap. Hos Norges Eiendomsakademi får jeg best kompetanse og de beste mulighetene til sertifiseringer.

 

 
Meyer NEAK2 (1)

Sven P. Meyer

- Undervisningen på utdanningen i eiendomforvaltning og utvikling er nettbasert og med tre frivillige samlinger. Jeg synes det var veldig nyttig å være med på samlingene og delta i en aktiv forelesningssituasjon, med god diskusjon både med foreleserne og medstudentene. At foreleserne kommer direkte fra bransjen gjør undervisningen svært aktiv.

 
Rivo NEAK2

Stein Erik Rivø

- Jeg utdanner meg til takstassistent, og ønsker å bli en god bidragsyter i et takstfellesskap. Dersom dette blir like interessant som jeg tror, ønsker jeg å videreutdanne meg ytterligere innen taksering. Jeg vet at takstmenn har mye å gjøre, spesielt med tanke på økte arbeidoppgaver knyttet til den nye og mer omfattende boligsalgsrapporten. Takstassistenten fyller et tomrom der de nye kravene kommer.

 
Mia Larsen NEAK2

Mia Larsen

- Jeg har lært en hel del gjennom studiet Grunnleggende taksering. Kunnskap om etikk og habilitet har jeg for eksempel tatt med meg videre til jobben som byggeleder. Med bredere kompetanse vil jeg kunne bistå i mer varierte oppgaver, da vi i OPAK har egne avdelinger både for byggskaderådgivning og areal-, verdi-, og tilstandsanalyser. Jeg er opptatt av å utvikle meg selv kontinuerlig og styrke min kompetanse.

 

 

 
Olufsen NEAK1

Tom Erik Olufsen

– Jeg har fått mer kunnskaper om økonomi, markedsføring og ledelse, og i tillegg en bredere plattform når det gjelder planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Alt dette vil komme til nytte i den videre karrieren. Etter mange år som tømrer har jeg gått inn som partner i et eiendomsfirma. Ideen er å finne tomter med potensial og utvikle dem til ferdige boligeiendommer.