Smitteverntiltak på kurs og seminarer

Smittevern Seminarer Og Kurs Ved NEAK

På grunn av risiko for spredning av Corona-virus har vi den siste tiden gjennomført alle kurs og seminarer som webinarer. Dersom seminarer gjennomføres så har vi tiltak for å forhindre smitte.

Trygg avstand

Kurslokalet vil bli satt opp i forkant med minst én meter avstand mellom deltagere for å sikre at alle får en god og trygg arbeidsplass.

Vaske hendene

Alle som skal delta må holde god håndhygiene, bruke håndsprit og rette seg etter anbefalinger gitt fra kursarrangør.

Rent lokale 

Lokaler vi benytter blir rengjort og tilrettelagt i hht folkehelseinstituttets anbefalinger. Det legges spesielt vekt på alle berøringsoverflater.

Informasjon

Vi følger folkehelseinstituttets råd og veiledning og våre ansatte holdes oppdaterte med relevant kunnskap rundt smittevern.

Kom frisk

Dersom du ikke er i form eller har luftveissymptomer skal du ikke møte på seminar eller kurs. Vi kan finne en ny kursdato til deg slik at du kan gjennomføre kurset når du er symptom-fri. Det samme gjelder dersom du omfattes i risikogruppe og oppmøte virker uforsvarlig. Dersom du tar et deltidsstudium og ikke kan møte på seminar, ta kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning for deg. Vi tilrettelegge for streaming eller webinarløsning på våre seminarer.

Les: råd fra helsenorge.no 

 

Oppdatert november 2020.