Takstmann med solid videreutdanning

Meyer _Sven P_utdanning _NEAK_forvaltning

Tok utdanning i forvaltning og utvikling av eiendom

Sven P. Meyer har nylig fullført den ettårige, nettbaserte utdanningen Forvaltning og utvikling av eiendom ved Norges Eiendomsakademi.  Han forteller at det har gått fint å kombinere full jobb og deltidsstudier. De frivillige seminarene er populære. Fageksperter fra næringslivet står for forelesningen.

- Undervisningen er nettbasert og kombinert med 3 frivillige samlinger. Jeg synes det var veldig nyttig å være med på samlingene og delta i en aktiv forelesningssituasjon, med god diskusjon både med foreleserne og medstudentene. At foreleserne kommer direkte fra bransjen gjør undervisningen svært aktiv, forteller Sven.

I 1999 startet han Taksthuset som i dag har 15 medarbeidere. I disse dager er han på utkikk etter nyutdannede takstmenn som ønsker å bli en del av kontorfellesskapet. Med bakgrunn som tømrermester og takstøkonom, har Sven 20 års bransjeerfaring. I 10 av disse har han jobbet med taksering av næringseiendom.  Interessen for utvikling av eiendom har bare blitt sterkere etter endt videreutdanning ved NEAK.

- Utdanningen gir deg mange muligheter i arbeidslivet, enten innen eiendomsforvaltning, innen eiendomsutvikling eller som en bredere plattform som takstmann, forteller Sven.

 Studentene får kompetanse som er stadig mer etterspurt i eiendomsbransjen. Programmet fokuserer på sammenhenger mellom relevante funksjonskrav og utvikling i et fremtidig perspektiv.

 - Utdanningen gir deg en god innføring i alt fra det juridiske med innsikt i lover, forskrifter og veiledere, til tekniske infrastruktur i og utenfor bygget, byggeskikk og metoder, tilstandsanalyser og livsykluskostnader (LCC) til innsikt i leiekontrakter og forskjellige måter å organisere forvaltning av eiendom på. Jeg vil anbefale dette årsstudiet, sier Sven.