Satser på kompetanse

NP_Bygg A_mindre

Petter, Peder og Ståle starter på prosjektlederutdanningen ved NEAK i september.

Hos totalentreprenøren NP Bygg i Oslo har de hatt en stor utvikling både fagmessig og omsetningsmessig.  Ledelsen har hatt en bevisst satsing på kompetanseheving. Dette gir resultater. 

Tre ansatte som nå skal i gang med videreutdanning er Petter Quam Haugen, Peder Even Nerli og Ståle Olsen. De er byggeledere og jobber daglig med ledelse av byggeprosjekter. I september starter de sammen på den nye, nettstøttede utdanningen Prosjektledelse ved NEAK. De er glade for at arbeidsgiveren legger til rette for videreutdanning.

Prosjektlederutdanningen ved NEAK gir kandidatene kompetanse innen organisering, gjennomføring og kontroll av større byggeprosjekter. Mange med mesterbakgrunn ser at denne utdanningen er et naturlig steg videre. Varigheten er ett år, deltid.

Ståle, Petter og Peder tror at erfaringen de har fra NP Bygg vil komme godt med når de nå skal gjennomføre prosjektlederutdanningen. De vil kunne dra viktige paralleller mellom egen erfaring og fagmaterialet de skal gjennom.

- Det er krav til god dokumentasjon og dokumentkontroll. Oppdragene er ulike og prosjektene tilpasses selvsagt etter kundens behov. Men felles for alle er viktigheten av et solid rammeverk og god kontroll på økonomidelen. Jeg ser frem til å tilegne meg mer kunnskap om entreprise, kostnadsteori og økonomisk analyse, sier Ståle Olsen.

De to andre er enige. God organisering er nødvendig for å lede større prosjekter. Ny innsikt om prosjektstyring og håndtering av risiko vil komme til nytte også ved veiledning av og samarbeid med bidragsytere i de større prosjektene.

- Det ligger trygghet i kunnskap om håndtering av de utfordringer som kan komme. I et bygge- eller rehabiliteringsprosjekt ønsker vi å være forberedt på eventuelle problemer som kan oppstå underveis. Da kan vi ta tak i det før det blir større, og finne løsningen raskt, sier Peder Even Nerli.

Kommunikasjon og god ledelse er elementer studentene skal gjennom i den avsluttende modulen i Prosjektledelse. Man tenker kanskje ikke så mye over ledelsesaspektet i en hektisk arbeidshverdag. Men god ledelse krever både erfaring, innsikt og et bevisst forhold til egen adferd. I denne modulen får studentene blant annet muligheten til å vurdere egne egenskaper og reflektere over disse.

- Det handler mye om å styre de ressursene man har til rådighet. Deltakere i et prosjekt har ulike kvaliteter og erfaringer, og det optimale er at dette utnyttes på best mulig måte, sier Petter Quam Haugen.