Har fått bedre overblikk

Studiene i eiendomsforvaltning har gitt bedre oversikt og breddekompetanse, mener Matthias Skogfelt Melby i OBOS. Han gikk fra møtemaraton i boligsameier til avsluttende eksamen.

– Eiendomsforvaltning har tradisjonelt bygget mer på erfaring enn spesialisert utdanning. Tilbudet har vært begrenset. Studiet i regi av NEAK kan slik sett gjøre en forskjell for svært mange, sier Matthias Skogfelt Melby (33). 

Rett over pinse leverte han de avsluttende oppgavene etter 14 dagers hjemmeeksamen. Det siste året har han vært deltidsstudent ved siden av stillingen som konsulent i OBOS Eiendomsforvaltning AS, der han har jobbet siden 2010.

Utdanningen har gitt flere ben å stå på, og innsyn i en rekke sider ved bransjen han har valgt å jobbe i. I tillegg innkasserer han 30 studiepoeng. 

– Rent praktisk har det gått veldig greit å kombinere jobb og studier, etter som mye av undervisningen er nettbasert. I tillegg har jeg deltatt på en del seminarer med flinke og engasjerte forelesere, som regel av én til to dagers varighet.

Temaene har blant annet vært lover og forskrifter, myndigheter og offentlige beslutningsprosesser, utforming og byggeskikk, teknisk infrastruktur, innkjøp og kontrakter, analyse og organisering.

– Mye av dette blir til umiddelbar nytte i det daglige arbeidet. I tillegg får jeg et mye bedre fotfeste for en videre karriere i eiendomsbransjen, sier Skogfelt Melby.

Arbeidsoppgavene i nåværende jobb er i stor grad knyttet til boligselskap som OBOS Eiendomsforvaltning har forretningsførsel for. Boligsameiene må etter loven avholde årsmøter innen 30. april.

– De siste par månedene før denne fristen er alltid hektiske. Masse forberedelser, og møter nesten hver eneste kveld. I tillegg er jeg engasjert i arbeidet med OBOS Fornebulandet, som omfatter en rekke selskaper og nær 5000 boliger. Så det er nok av spennende utfordringer, sier Matthias Skogfelt Melby.