Takstmann søkes i Tromsø

Studere _Norges Eiendomsakademi (1)

I Byggtakst Nord AS i Tromsø søker etter en ny medarbeider som Takstmann/Ingeniør.

Byggtakst Nord AS, Tromsø ble etablert som aksjeselskap i Tromsø i 1997 og i 1998 etablerte vi et avdelingskontor på Finnsnes. Vi er 8 stk. ansatte. Selskapet er solid, har et godt arbeidsmiljø og ansatte med lang ansettelsestid og solide fagkunnskaper å lære fra.

En av våre ansatte går over i annen virksomhet og vi ønsker å ansette en ny medarbeider.

Byggtakst Nord AS arbeider med byggeskader, verditaksering, tilstands- og uavhengig kontroll, byggesøknader, inneklima, prosjekt- og byggeledelse og andre saker knyttet til eiendom og bygg.

 

Arbeidsoppgaver for nyansatt kan være

 • Besiktige, kartlegge, beskrive og kostnadsberegne bygningsskader og mindre løsøreskader.

 • Hente inn tilbud på reparasjoner og lede/kontrollere reparasjoner.

 • Besiktige påberopte reklamasjonsmangler og avvik etter boligkjøp.

 • Delta som fagkyndig i overlevering av nye og brukte boliger/leiligheter.

 • Beskrive reklamasjonsavvik og kostnadsberegne utbedringer.

 • Delta som fagkyndig der tvistesaker går til domstol for avgjørelse.

 • Bistå huseiere som skal restaurere, bygge til/på eller bygge nytt med å lage grunnlag, innhente tilbud, evaluere tilbud og inngå kontrakt.

 • Byggekontroll, avholde byggemøter og delta ved overlevering og garantibefaringer.

 • Uavhengig kontroll på byggeplass for våtrom.

 • Tetthetskontroll av klimaskjerm med BlowerDoor.

 • Termografering for luftlekkasjesøk i bygninger.

 • Luftprøvetaking for mugganalyse der det er mistanker om mugg i inneluft.

 • Klimalogging og analyse av loggresultater for å konstatere om inneklimaet har avvik.

Delta i andre tjenestetilbud, samt medvirke til markedsføring av nåværende og nye tjenestetilbud.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en person med allsidig kompetanse, gode samarbeidsevner, samt at du kan arbeide selvstendig med godt begrunne avgjørelser.

 

 • Bygningsingeniør, fagskoleutdannelse eller mester som tømrer eller murer.

 • Relevant takstutdannelse er et pluss, men ingen betingelse.

 • Gode kunnskaper i bruk av datamaskin og grunnprogram MS- office. I andre web-basert programmer og instrumentprogrammer blir det gitt opplæring.

 • Gode norskkunnskaper og god evne til å utarbeide rapporter.

 • Kjennskap til relevant lovverk og forskrifter innen fagområdet.

 • Viser lyst til å sette seg inn i nye arbeidsområder.

 • Er kvalitetsbevisst og ikke redd for vise tiltaksevne.

 • Førerkort for personbil og disponerer egen bil for tjenestekjøring.

 • Nyere referanser. Disse kontaktes kun etter nærmere avtale.

 

Arbeidsoppgaver vil tilpasses til din bakgrunn og ønsker. Opplæring blir gitt.

 

Kontorsted

Kontorsted er primært i Tromsø. Dersom det finnes en kvalifisert søker som kan arbeide i Tromsøområdet og i Midt-Tromsø kan det også være aktuelt.

 

Godtgjørelser

 • Lønn etter avtale og årlige bonusvurderinger.

 • Statens satser ved reiser.

 • Utvidet antall feriedager.

 • 39 timer/uke med fleksitid.

 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og reiseforsikring med ulykkesdel.

 • En del andre ordninger.

Kontaktperson

Daglig leder Rennart G. Jakobsen tlf. 90 85 92 60, rennart@byggtakst.no

 

Søknad

Ble du mer interessert? Ring gjerne på ettermiddagstid, eller sendt noen ord om deg, din utdannelse og praksis, så hører du fra oss. På dette tidspunkt behandles din interesse kun av daglig leder

 

Søknad med CV og dokumentasjon sendes: rennart@byggtakst.no

Evt. i brev til Rennart G. Jakobsen, c/o Byggtakst Nord AS, Stakkevollvegen 15, 9010 Tromsø.

Alle søknader behandles konfidensielt. Ingen referanser kontaktes før det foreligger avtale.

 

Søknadsfristen: Første dato er satt til 15.12.2019.