Fast ansatt/Innleide sertifiserte takstmenn innen bygningsskade, bolig verdi og tilstand

Newramboll

Da vi opplever en økende oppdragsmengde trenger vi å knytte til oss flere sertifiserte takstmenn. Som ansatt vil du ha kontorsted hos oss. Som innleid kan arbeide fra eget kontorsted i hele Viken fylke, Oslo, Vestfold og sør i Hedmark.

Du kan arbeide fra eget kontorsted i hele Viken fylke, Oslo, Vestfold og sør i Hedmark.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Taksering og oppfølging av bygningsskader for forsikringsselskaper

Følgende kvalifikasjoner kreves:                

  • Sertifisert takstmann innen bygningsskade
  • Godt kjent med/sertifisert for bruk av In4mo og ICC
  • Har god teknisk innsikt
  • Erfaring med skadesanering, skadebegrensning og/eller skadeutbedring
  • Erfaring med utarbeidelse av rapporter og kalkyler
  • Faglig engasjert og godt orientert om ny kunnskap og metodikk
  • Godt kjennskap til lovverk, byggdetaljer og relevante standarder for bransjen
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med til sammen 1500 ansatte, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Har du spørsmål?

Kontakt Rune Thomas Johannessen, Seksjonsleder Takst og byggkontroll.

E-post: rune.thomas.johannessen@ramboll.no

Mobil: 91325334

 

oppdatert februar 2021.