Rambøll avd. SBV søker takstmann innen bygningsskade

Ramboll _stilling

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 17 kontorer. På verdensbasis har vi totalt 13 000 medarbeidere, lokalisert i 35 land.

Rambølls kontor på Romerike utfører rådgiving innenfor, vann og avløp og miljøteknikk, i tillegg tilbyr vi tjenester innenfor samferdsel, arealplanlegging, bygg, prosjektledelse i samarbeid med andre fra Rambølls øvrige kontorer.

Avdeling SBV leverer rådgivende tjenester innenfor sprengnings- og geoteknikk, samt tilstandsdokumentasjon i form av videobesiktigelse av berørte naboeiendommer, vibrasjonsmåling, støyovervåkning, støvmåling og skadebehandling i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet, samt taksering og byggkontroll.

Arbeidsoppgaver

  • Taksering av bygningsskader.
  • Utarbeide rapporter, mønstertakster, tilstandsrapporter, reklamasjonsrapporter, kalkyler, prosjektledelse/oppfølging av egne prosjekter m.m.
  • Befaringer og kundebehandling er en sentral rolle i hverdagen din.

 

Kvalifikasjoner

  • Takstutdannelse/ en fordel om du er sertifisert takstmann innen skade
  • Erfaring med vurdering av skader/utbedringer
  • Kjent med relevante forskrifter og standarder
  • Du har gode fremstillingsevner, både norsk skriftlig og muntlig
  • Behersker vanlig bruk av IT,  kjennskap til  In4mo og kalkulasjonsverktøy er en fordel
  • Du må ha førerkort kl. B

 

100% stilling.

Arbeidssted: Vestvollveien 34 D, Skedsmokorset.

Søknadsfrist 14/6-2018

 

Kontaktperson

Rune Thomas Johannessen, Seksjonsleder Takst & Byggkontroll. 

Region Øst, avd. SBV

Direkte:  +47 913 25 334

E-post: rune.thomas.johannessen@ramboll.no

 

Publisert 25. mai 2018.