Skadetakstmann

Logo -Rambøll -Blå

Vi inviterer deg til å ta i bruk din sterke fagkunnskap innen skadetaksering, skadevurdering, tilstandsvurdering og prosjektledelse i en stilling hvor du gir kunden verdi gjennom å benytte og videreutvikle din kompetanse.

For denne rollen trenger du minimum bakgrunnsutdanning som tømrer/murer, men helst mesterbrev, teknisk fagskole bygg eller bygningsingeniør, og sertifisering som skadetakstmann. Kontorplass er Skedsmo, men arbeidsområde hovedsakelig vil være Romerike, Oslo og Drammen. Er du vår nye Skadetakstmann? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

 

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

 

Bli en del av vår avdeling SBV på Skedsmo

Som vår nye Skadetakstmann blir du en del av vår seksjon Takst og byggkontroll, som i dag teller 7 medarbeidere innen et variert spekter av fagområder. Vår seksjon utgjør sammen med seksjon, Videodokumentasjon og måleteknikk, avdeling SBV i Rambøll. Totalt er vi 25 medarbeidere på avdelingen. Rambøll avd. SBV utfører rådgiving innenfor sprengnings- og vibrasjonsteknikk, tilstandsdokumentasjon i form av videobesiktigelse av berørte naboeiendommer, vibrasjonsmåling, støyovervåkning, støvmåling, landmåling og skadebehandling i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet, samt taksering og byggkontroll. I tillegg tilbyr vi tjenester innenfor samferdsel, arealplanlegging, bygg, prosjektledelse i samarbeid med andre fra Rambølls øvrige kontorer.

 

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Taksering og oppfølging av bygningsskader for forsikringsselskaper
 • Skadevurderinger, spesielt setnings- og rystelsesskader
 • Tilstandsvurderinger
 • Reklamasjonsrapporter
 • Prosjektledelse
 • Bistå eiendomsoverdragelser

 

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Minimum tømrer/murer, men helst mesterbrev, teknisk fagskole bygg eller bygningsingeniør
 • Sertifisert takstmann innen bygningsskade
 • Har god teknisk innsikt
 • Erfaring med skadesanering, skadebegrensning og/eller skadeutbedring
 • Erfaring med utarbeidelse av rapporter og kalkyler.
 • Faglig engasjert og godt orientert om ny kunnskap og metodikk
 • Godt kjennskap til lovverk, byggdetaljer og relevante standarder for bransjen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper og bruk av skadeprogrammer som In4mo, ICC og Meps

 

I denne rollen vil det være en fordel om du også er ansvarsbevisst og evner å jobbe effektivt, strukturert og selvstendig.
 

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

 

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

 

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen på denne siden og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: mandag 18.05.2020, vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende.

 

Har du spørsmål?


Kontakt Rune Thomas Johannessen, Seksjonsleder Takst og byggkontroll,

mail: rune.thomas.johannessen@ramboll.no mobil: 91325334

 

 

Publisert 30. april 2020.