Ønsker du å jobbe med skadetaksering og skadestedsstyring/byggeledelse?

Bilde1 (2)

BOVENA opplever stadig økt oppdragsmengde og igjen trenger vi flere takstkonsulenter – primært i området Viken, som kan jobbe hos oss.

Gjennom en Bovena partneravtale får du tildelt oppdrag på vegne av våre kunder. I og med at du er innleid hos oss, er det fortsatt mulig for deg å drive egen takstvirksomhet ved siden av. Det forventes fleksibilitet og tilgjengelighet og høy kvalitet på leveransen til våre kunder.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre skadetaksering.
 • Oppfølging og premissgiverrolle ved styring av skadestedet.
 • Eventuelle andre takseringsoppdrag ved siden av.

 

Kvalifikasjoner og kompetansekrav

 • Utdannelse innen taksering.
 • Har fullført eksamen i eller har ambisjoner om å ta studieretning og eksamen innen skadetaksering og skjønn.
 • Interesse for byggfaget.
 • Sertifikat personbil.

 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet.
 • Strukturert og ryddig.
 • Analytisk evner, og kan være proaktivt i saker.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter.
 • Endringsvillig.
 • Høy arbeidskapasitet.

 

Arbeidssted

Du opererer fra ditt eget arbeidsted, som kan være ditt eget kontor- eller hjemadresse. I og med at vi har takstmenn spredt over deler av landet tilstreber vi så langt det er praktisk mulig å ha en god kollegial kontaktflate via fysiske- og digitale møter.

 

Om oss

Bovena AS er et driftsselskap stiftet i 2012 som yter leveranser innen taksering. Primært fokuserer vi på oppdragstyper innen skadetaksering for storkunder/forsikringsselskap. Vi er ikke opptatt av å være størst i Norge, men å være det beste valget hos våre kunder. Vi vokser rolig- og forsiktig slik at vi aldri er flere takstkonsulenter i Bovena enn at alle skal kunne oppleve å få mer enn nok å gjøre, snarere enn for lite. Derfor er vi ikke flere enn 14 takstkonsulenter pr i dag.

Virker dette interessant for deg, ta kontakt for å kunne bli en del av Bovena du også!

 

 

Kontaktperson:

Sjur A. Lindheim Haram
Mob: 922 17 065
E-post: slh@bovena.no

www.bovena.no

Publisert 25. januar 2022.