Ønsker du å jobbe med skadetaksering og skadestedsstyring/byggeledelse?

Taksering _stilling _ledig

BOVENA opplever økt oppdragsmengde og vi trenger flere takstkonsulenter primært i område Stor-Oslo og Bergen som kan jobbe for oss.

Gjennom en Bovena partneravtale får du tildelt oppdrag på vegne av våre kunder. I og med at du er innleid hos oss, er det fortsatt mulig for deg å drive ditt eget takstforetak som før. Det forventes fleksibilitet og tilgjengelighet og høy kvalitet på leveransen til våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre skadetaksering
 • Prosjektoppfølging, aktiv styring i skadesaker
 • Eventuelle andre takseringsoppdrag ved siden av

 

Kvalifikasjoner og kompetansekrav:

 • Utdannelse innen taksering
 • Har fullført eksamen i eller har ambisjoner om å ta studieretning og eksamen innen skadetaksering og skjønn
 • Interesse for byggfaget
 • Sertifikat personbil

 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet
 • Strukturert og ryddig
 • Analytisk evner, og kan være proaktivt i saker
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter
 • Endringsvillig
 • Høy arbeidskapasitet

 

Arbeidssted

Du opererer fra ditt eget arbeidsted, som kan være ditt eget kontor- eller hjemadresse. I og med at vi har takstmenn spredt over store deler av landet tilstreber vi så langt det er praktisk mulig å ha en god kollegial kontaktflate via samlinger, fagmøter og for øvrig hyppig kontakt via telefon og i workplace applikasjonen, hvor fag og saker kan diskuteres.

 

Om oss

Bovena AS er et driftsselskap stiftet i 2012 som yter leveranser innen taksering. Primært fokuserer vi på oppdragstyper innen skadetaksering for storkunder/forsikringsselskap. Vi er ikke opptatt av å bli størst, men å være best på kvalitet. For tiden er vi 10 takstkonsulenter fordelt på 4 landsdeler, alle leid inn gjennom en Bovena partneravtale.

Virker dette interessant for deg, ta kontakt og bli en del av Bovena du også!

 

Kontaktperson

Sjur A. Lindheim Haram
Mob: 922 17 065
E-post: slh@bovena.no

www.bovena.no

 

Publisert 19. desember 2019.